Xăm mình có được đi nghĩa vụ quân sự 2018

Xăm mình có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Xăm mình là sở thích của mỗi người, việc xăm mình liệu có ảnh hưởng đến việc được (phải) đi nghĩa vụ hay không không? Hãy tìm hiểu qua bài viết này   LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn 1. Xăm mình từng là điều kiện để không xét tuyển Theo đó, những năm trở về trước theo Luật nghĩa vụ

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự