xét nghiệm ADN

xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN cha con cần những gì?

Quan hệ huyết thống trong nhiều trường hợp là căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt nhiều quan hệ được pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Do vậy, việc xác định được giữa hai người có quan hệ huyết thống với nhau hay không có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, trong quan hệ cha, mẹ và con, việc xác định quan hệ cha – con trên thực tế thường xảy ra nhiều hơn so với việc xác định quan hệ mẹ - con. Vì

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính