THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ZSOFT”

bởi Hoàng Sơn

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ZSOFT

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ZSOFT

Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2019, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ZSOFT sẽ chính thức được cập nhật các thông tin đăng ký kí doanh đã được LSX hỗ trợ đăng kí, hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm