Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024

bởi Hương Giang
Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trong lĩnh vực đất đai, nhà nước không chỉ đảm bảo các quyền lợi cho công dân của mình mà còn áp đặt một số nghĩa vụ nhất định đối với các cá nhân, tổ chức. Một trong những nghĩa vụ quan trọng chính là nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất. Để thực hiện nghĩa vụ này thì cơ quan nhà nước sẽ cấp mã số thuế cho các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ. Vậy cụ thể, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện như thế nào? Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những gì? Đối tượng nào không phải cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Nhằm giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, LSX cung cấp các quy định liên quan qua bài viết sau.

Cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như thế nào?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế bắt buộc mà cá nhân, tổ chức phải nộp cho nhà nước trong suốt thời gian sử dụng đất. Mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là mã số cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ này. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như thế nào, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 153/2011/TT-BTC như sau:

Cấp mã số thuế

 1. Người nộp thuế được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại Thông tư này để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 2. Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với ngân sách nhà nước.
  Theo đó, việc cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định trên.

Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Anh B mới mua thửa đất ở tại địa phương X để xây nhà cho bố mẹ anh sinh sống. Anh B chưa thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với nhà nước nên nay anh B muốn làm hồ sơ xin cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những gì, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Điều 15 Thông tư số 153/2011/TT-BTC quy định hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm:

“1. Đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ gồm:

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức, ban hành kèm theo Thông tư này ;

– Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

2. Đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ gồm:

– Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH- SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.”

Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024

Anh T có một thửa đất phi nông nghiệp. Sắp tới anh T gần đến hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên anh T muốn làm thủ tục xin cấp mã số thuế để được hiện nghĩa vụ này. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện như thế nào, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 14 Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

– Đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh:

+ Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế là hồ sơ khai thuế phải nộp của năm đầu tiên, bao gồm:

++ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.

++ Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trường hợp NNT chưa có mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Chi cục Thuế căn cứ hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế thực hiện cấp mã số thuế và thông báo mã số thuế cho NNT.

Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế ghi trên Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

+ Trường hợp NNT có nhiều hơn một thửa đất thì NNT phải nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại một trong các Chi cục Thuế nơi có thửa đất chịu thuế. Trường hợp nơi đăng ký hộ khẩu trùng với nơi có thửa đất chịu thuế thì NNT phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại Chi cục Thuế nơi có hộ khẩu thường trú.

+ Trường hợp có nhiều người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng nhận thì người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của những người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng nhận được cấp mã số thuế. Mã số thuế của người đại diện được sử dụng để khai, nộp thuế đối với tất cả các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên cùng một tỉnh/thành phố hoặc khai thuế, nộp thuế đối với tất cả các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên địa bàn tỉnh/thành phố khác cho bản thân người đại diện.

Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đối tượng nào không phải cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Anh V sắp khởi công công trình xay dựng cơ sở nhà văn hóa nhằm phục vụ lợi ích công cộng cho người dân tại địa phương P. Anh V nghe nói có một số trường hợp không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và không cần phải cấp mã số thuế. Anh V băn khoăn không biết liệu theo quy định pháp luật hiện hành, Đối tượng nào không phải cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 53/2011/NĐ-CP như sau:

Đối tượng không chịu thuế
Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh quy định tại Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế, cụ thể:

 1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm:
  a) Đất giao thông, thủy lợi bao gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, đường sắt, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, bao gồm cả đất nằm trong quy hoạch xây dựng cảng hàng không, sân bay nhưng chưa xây dựng do được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phát triển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đất xây dựng các hệ thống cấp nước (không bao gồm nhà máy sản xuất nước), hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông, an toàn thủy lợi;
  b) Đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng bao gồm đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, công trình văn hóa, điểm bưu điện – văn hóa xã, phường, thị trấn, tượng đài, bia tưởng niệm, bảo tàng, cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
  c) Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định bảo vệ;
  d) Đất xây dựng công trình công cộng khác bao gồm đất sử dụng cho mục đích công cộng trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đất xây dựng công trình hệ thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống dẫn xăng, dầu, khí và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình trên; đất trạm điện; đất hồ, đập thủy điện; đất xây dựng nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất để chất thải, bãi rác, khu xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng bao gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.
 3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.
 5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có các công trình này.
 6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm:
  a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên chính phủ được hưởng ưu đãi, miễn trừ tương đương cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam;
  b) Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập.
 7. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh gồm:
  a) Đất thuộc doanh trại, trụ sở đóng quân;
  b) Đất làm căn cứ quân sự;
  c) Đất làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
  d) Đất làm ga, cảng quân sự;
  đ) Đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
  e) Đất làm kho tàng của các đơn vị vũ trang nhân dân;
  g) Đất làm trường bắn, thao trường, bãi tập, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;
  h) Đất làm nhà khách, nhà công vụ, nhà thi đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và các cơ sở khác thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của các đơn vị vũ trang nhân dân;
  i) Đất làm trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;
  k) Đất xây dựng các công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ quốc phòng, an ninh khác do Chính phủ quy định.
 8. Đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình của hợp tác xã phục vụ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất tại đô thị sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, có thể thấy rằng tại quy định trên sẽ là các đối tượng không phải chịu thuế đất phi nông nghiệp theo quy định.

Như vậy, từ đó có thể suy ra nếu thuộc nhóm đối tượng không phải chịu thuế đất phi nông nghiệp thì cũng đồng nghĩa với việc không phải cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Vấn đềThủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Đất nghĩa địa có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không?

Tại Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 có quy định về những đối tượng không chịu thuế như sau:
Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm:
1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;
2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;
3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;
6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
7. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ theo quy định hiện hành, đất làm nghĩa địa không phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Có được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại 2 nơi không?

Khoản 2 Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định về nguyên tắc miễn, giảm thuế như sau:
Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này.
Dẫn chiếu đến Khoản 9 Điều 9 và Khoản 4 Điều 10 Luật này thì người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp sau đây:
– Miễn thuế: Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.
– Giảm thuế: Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.
Như vậy, người nộp thuế vẫn có thể được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại 2 nơi nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp nêu trên.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm