Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá chi tiết năm 2023

bởi Trà Ly
Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá chi tiết năm 2023

Đào tạo bóng đá không phải là việc dễ dàng, chính vì vậy việc kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá cũng đòi hỏi nhiều vấn đề. Việc kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Để có thể được cấp phép kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá, chủ đầu tư hay chủ doanh nghiệp cần nắm được những điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá. Hãy theo dõi bài viết Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá chi tiết dưới đây của Luật sư X để nắm rõ các vấn đề liên quan nhé.

Căn cứ pháp lý

Điều kiện để được kinh doanh hoạt động thể thao là gì?

Về điều kiện chung về kinh doanh hoạt động thể thao, căn cứ vào Điều 13 Nghị định 36/2019/NĐ-CP và Điều 14 Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định các điều kiện này gồm:

– Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao.

Ngoài ra về các điều kiện riêng được quy định cụ thể với từng trường hợp như sau:

(1) Điều kiện riêng kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện (Điều 15 Nghị định 36/2019/NĐ-CP)

– Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao nếu có cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao hoặc kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

  • Người hướng dẫn tập luyện thể thao
  • Nhân viên cứu hộ.
  • Nhân viên y tế.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

– Hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

(2) Điều kiện riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm Điều 16 Nghị định 36/2019/NĐ-CP)

– Hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có đủ nhân viên chuyên môn theo, bao gồm:

  • Người hướng dẫn tập luyện thể thao;
  • Nhân viên cứu hộ;
  • Nhân viên y tế thường trực hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

(3) Điều kiện riêng hoạt động thể thao dưới nước (Điều 17 Nghị định 36/2019/NĐ-CP)

– Có nhân viên cứu hộ.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

– Đối với hoạt động thể thao trên sông, trên biển, trên hồ hoặc suối lớn phải có xuồng máy cứu sinh.

Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá chi tiết năm 2023
Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá chi tiết năm 2023

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Căn cứ vào tiểu mục 70 Mục B Chương II Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

(2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn).

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá

Căn cứ tiểu mục 70 Mục B Chương II Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 hướng dẫn trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao được thực hiện như sau:

+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

+ Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở của Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao/ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (có thể nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp qua mạng). Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu;

– Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu ;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Cơ quan thụ lý sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong vòng 6 ngày:

1. Hồ sơ không hợp lệ: doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

2. Hồ sơ hợp lệ: tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

– Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép cần giải trình và bổ sung. Cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phải nêu rõ lý do.

– Trường hợp, hồ sơ đạt yêu cầu sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở đăng ký (trường hợp nếu cần thiết). Hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo trình lãnh đạo phòng xem xét, ký xác nhận.

Bước 3: Nhận kết quả

Thông tin liên hệ

Luật sư X đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục để kinh doanh dịch vụ đào tạo bóng đá chi tiết năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Đổi tên căn cước công dân Bắc Giang. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Có những cách nào để cá nhân kinh doanh sân bóng đá mini?

Căn cứ Điều 14 Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định như sau:
Điều 14. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao
1. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao quy định tại Điều 56 của Luật Thể dục, thể thao do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh hoạt động thể thao tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh thể thao.
2. Quyền thành lập, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Dẫn chiếu đến Điều 56 Luật Thể dục, thể thao 2006 quy định như sau:
Điều 56. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao
1. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về doanh nghiệp.
2. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Theo đó, cá nhân được kinh doanh sân bóng đá mini theo hình thức hộ kinh doanh.
Tuy nhiên hộ kinh doanh sân bóng mini sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên sẽ phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Vậy nên cá nhân có thể kinh doanh sân bóng mini theo hình thức hộ gia đình hoặc thành lập doanh nghiệp.

Đối tượng được tham gia đặt cược bóng đá quốc tế?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 06/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2017NĐ-CP về người chơi đặt cược bóng đá quốc tế như sau:
Điều 7. Người chơi
1. Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Các đối tượng không được phép tham gia đặt cược
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tham gia đặt cược của chính doanh nghiệp mình tổ chức;
c) Các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua tham gia đặt cược các cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát;
d) Các nài ngựa, cầu thủ, Trọng tài và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của nài ngựa, cầu thủ, Trọng tài tham gia đặt cược vào các cuộc đua, trận đấu và giải thi đấu mà mình tham dự, điều khiển;
đ) Các đối tượng thuộc diện bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia đặt cược;
e) Các đối tượng đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành xong hình phạt mà chưa được xóa án tích; người đang trong thời gian bị lập hồ sơ, chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm