Quy định 2022 xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không?

bởi Bảo Nhi
Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không

“Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được xin tại các cơ quan có thẩm quyền bao nhiêu lần?” đây là câu hỏi được đặt ra đối với nhiều người khi chuẩn bị đăng ký kết hôn lỡ làm mất hay cả những cặp vợ chồng đã ly hôn không biết có được xin cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để có thể tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo không? Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư X để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không?

Tại Điểm g Mục II.1 Thông tư 01/2008/TT-BTP Thông tư của Bộ Tư pháp có quy định:
“g) Khi đương sự yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Tờ khai đăng ký kết hôn cũ; trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn, thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn; bản cam kết phải lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được ghi trong Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột Ghi chú của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (kể cả xác nhận lần đầu và xác nhận lại) phải ghi rõ “Đã xác nhận lại tình trạng hôn nhân ngày … tháng … năm …., lý do xác nhận lại ….”.

Hướng dẫn này cũng được áp dụng khi giải quyết yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn.”

Ngoài ra, tại điểm h Mục II.2 Thông tư 01/2008/TT-BTP quy định:

“h) Khi một bên hoặc cả hai bên nam, nữ đề nghị rút hồ sơ đăng ký kết hôn, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lại hồ sơ, đồng thời hướng dẫn đương sự nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã cấp xác nhận tình trạng hôn nhân để ghi chú vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân về việc chưa đăng ký kết hôn; đối với trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thông báo cho Thủ trưởng đơn vị của người đó để biết.”

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp của bạn nếu như đã xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng vì một số lý do nên đã không tiến hành việc kết hôn.
Tuy nhiên, cần phải làm rõ vấn đề là hai bạn đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn đến cơ quan có thẩm quyền hay chưa. Do đó:

  • Trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thì khi hủy hôn hai bạn có trách nhiệm báo với cơ quan về việc rút hồ sơ đăng ký kết hôn, đồng thời phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp để cơ quan ghi chú vào sổ sách.
  • Trường hợp chưa nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thì bạn không cần thiết phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho cơ quan có thẩm quyền. Và sau này bạn có nhu cầu xin cấp lại bạn cần phải nộp lại giấy xác nhận đó (trường hợp mất phải có sự cam kết).

Xin giấy chứng nhận độc thân sau khi ly hôn

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không
Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không

Tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.”

Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định giới hạn số lần cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư 15/2015/TT-BTP có hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

Điều 25. Cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3. Mục “Tình trạng hôn nhân” phải ghi chính xác về tình trạng hôn nhân hiện tại của người đó, cụ thể như sau:

– Nếu chưa bao giờ kết hôn thì ghi “Chưa đăng ký kết hôn với ai”.

– Nếu đang có vợ/chồng thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số…, do… cấp ngày… tháng… năm…)”.

– Nếu có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn mới thì ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số… ngày… tháng… năm… của Tòa án nhân dân…; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.

– Nếu có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết và chưa kết hôn mới thì ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết (Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/Bản án số:… do… cấp ngày… tháng… năm…); hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.

Sau khi ly hôn, một trong hai người có thể xin giấy chứng nhận độc thân. Người đó cần mang theo Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án để chứng minh cho tình trạng hôn nhân của mình.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

Căn cứ theo Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định:

“Điều 5. Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí

2. Đối với các khoản lệ phí

c) Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, không bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tịch (thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính).

– Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, gồm: Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân); khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử); kết hôn (đăng ký lại kết hôn); nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác.

– Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân); khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai tử); kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn); giám hộ, chấm dứt giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; đăng ký hộ tịch khác.

– Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp.

– Miễn lệ phí hộ tịch theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật hộ tịch.”

Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn thì:
Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không”. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến công chứng, công chứng ủy quyền tại nhà, Thành lập công ty , tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty; hồ sơ đổi căn cước công dân gắn chíp; Xác nhận tình trạng hôn nhân, Tra cứu số thẻ căn cước công dân online, Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, … Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Để được tư vấn cũng như trả lời những thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Luatsux.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:
“Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”
=> Như vậy, nơi có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là UBND cấp xã nơi thường trú, theo thông tin bạn cung cấp thì chưa xác định được cụ thể nơi em bạn thường trú là ở đâu. Chỉ có thể làm thủ tục ở nơi tạm trú khi không có nơi thường trú.

Xác định Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.
– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác.
– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm