Mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, được cấp lại không?

bởi NguyenTriet
Mất giấy xác nhận độc thân phải làm như thế nào?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những giấy tờ cán bộ tư pháp yêu cầu xuất khi bạn đi đăng ký kết hôn. Ngoài ra, khi phát sinh những giao dịch khác, đôi lúc, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng là một loại giấy tờ bắt buộc. Vậy nếu xin rồi nhưng làm mất thì có được phép xin cấp lại hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tứ vấn

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì? 

Trước hết, đây là một loại giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận tại thời điểm người yêu cầu xin cấp thì tình trạng hôn nhân của người đó như thế nào.

Cụ thể là : Chưa đăng ký kết hôn với ai; đã đăng ký kết hôn nhưng sau đó đã ly hôn theo bản án; quyết định của Tòa án…Bằng việc xác nhận đó của cơ quan có thẩm quyền thì người ta có thể xác định được tình trạng hôn nhân của một người.

Trường hợp khác, nó có thể là căn cứ để xác định điều kiện kết hôn; xác định tài sản chung; tài sản riêng,…Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng trong trường hợp muốn đăng ký kết hôn và một số mục đích khác Theo Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP,

Mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có cấp lại được không?

Theo quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng trong 2 trường hợp sau theo Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP: 

  • Kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; của nước ngoài ở nước ngoài. Bởi luật hôn nhân và gia đình quy định; điều kiện về để kết hôn là chủ thể phải đủ tuổi và còn độc thân.
  • Sử dụng vào mục đích khác để xác nhận trách nhiệm của những người có quan hệ vợ chồng với người chủ thể làm thủ tục.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày được cấp.

Việc xin giấy xác nhận phải được ghi theo mục đích yêu cầu của chủ thể xin xác nhận như: để kết hôn; để du học; mua bán nhà đất;…. Bởi vậy, mỗi giấy xác nhận chỉ được sử dụng với một mục đích.

Sẽ có hai trường hợp xảy ra với trường hợp này:

  • Một là, chủ thể xin cấp thêm giấy xác nhận nhằm mục đích khác. Lúc này, chủ thể cần phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đó đã được cấp.
  • Hai là, trong trường hợp mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì công dân thực hiện xin cấp lại do bị mất.

Chủ thể phải liên hệ với UBND xã để trình bày lý do và xin được cấp lại.

Thủ tục xin xác nhận tình trạng quan hệ hôn nhân

Bước 1: Công dân cần chuẩn bị CMND và sổ hộ khẩu tới UBND cấp xã. Đối với những thành phố lớn hiện nay sẽ có cổng dịch vụ công để hỗ trợ công dân không cần phải đi lại.

Bước 2: Công dân xin mẫu tờ khai “xác nhận tình trạng quan hệ” tại UBND và hoàn thiện. Bên cạnh đó nếu công dân đã từng kết hôn, ly hôn thì cần xuất trình bản án hoặc quyết định của Tòa án;

Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. UBND cấp xã, phường sẽ xác nhận và cấp phiếu xác nhận tình trạng quan hệ cho công dân.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

…………………………(1) ————-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
Số:……../….-XNTTHN………………, ngày………tháng……….năm…..

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

……………………………………………….(2)Xét đề nghị của ông/bà(3): …………………………………………………….về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(4) …………………………………..XÁC NHẬN:Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………Giới tính:……………………..Dân tộc:……………………..Quốc tịch: ………………….Giấy tờ tùy thân: …………………………………………Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trong thời gian cư trú tại ………………………………………………………………………………………………………………………………………..Từ ngày……………..tháng………………….năm đến ngày………………..tháng…………..năm……..Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:    ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..     

Mời bạn đọc xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật sư X vấn đề Mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, được cấp lại không? Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của Luật Sư X mời quý khách hàng liên hệ hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường găp

Xác nhận tình trạng độc thân trong trường hợp nào?

Xác nhận tình trạng độc thân sử dụng trong một số trường hợp sau:
– Xác nhận tình trang độc thân để đăng ký kết hôn
– Xác nhận tình trạng độc thân để mua bán nhà, đất
– Xác nhận trình trạng độc thân để phân chia tài sản, bán xe…

Xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện nào?

Trong trường hợp này người có yêu cầu phải đáp ững các điều kiện sau:
– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
– Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gồm những giấy tờ nào?

Hồ sơ gồm có:
– Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Bản sao CMND; căn cước công dân; hộ chiếu của người yêu cầu;
– Bản sao bản án; quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn;
– Bản sao Giấy chứng tử của vợ; chồng trong trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ; chồng nhưng vợ hoặc chồng đã chết;
– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó nếu cá nhân yêu cầu cấp lại để sử dụng vào những mục đích khác; do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày cấp theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm