bởi Luật Sư X

Từ ngày 01/07/2018 thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 90.000đ là 1.390.000đ (so với 1.300.000đ trước kia) theo đó mức lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sẽ tăng theo.

 

Căn cứ:

  • Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11
  • Nghị định 72/2018/NĐ-CP 

 

BẢNG LƯƠNG LÃNH ĐẠO

CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH MỘT MỨC LƯƠNG:

STT Chức danh Hệ số lương Mức lương hiện hành
1 Chủ tịch nước 13.00 18.070.000
2 Chủ tịch Quốc hội 12.5 17.375.000
3 Thủ tướng chính phủ 12.5 17.375.000

 

CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH HAI BẬC LƯƠNG:

STT Chức danh Bậc 1 Bậc 2
Hệ số lương Mức lương hiện tại Hệ số lương Mức lương hiện tại
1 Phó Chủ tịch nước 11.10 15.429.000 11.70 16.263.000
2 Phó Chủ tịch Quốc hội 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
3 Phó Thủ tướng chính phủ 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 10.40 14.456.000 11.00 15.290.000
6 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9.80 13.622.000 10.40 14.456.000
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000
8 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000
9 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 9.70 13.483.000 10.30 14.317.000

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm