Các ngành đại học luật Tp HCM hiện nay?

bởi BuiNgan
Các ngành đại học luật tp hcm hiện nay?

Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường Đại học Luật TP. HCM là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Luật TP. HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Cùng Luật sư X tìm hiểu các ngành đại học luật tp hcm hiện nay qua bài viết dưới đây.

Các ngành đại học luật Tp HCM

Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường Đại học Luật TP. HCM được thành lập theo các văn bản sau:

  • Quyết định số 199-QĐ/ĐT ngày 16/10/1982 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cán bộ tư pháp trước đây. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp pháp lý;
  • Quyết định số 357-CT ngày 25/12/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Phân hiệu Đại học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tư pháp;
  • Quyết định số 368/QĐ-TC ngày 06/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đổi tên Phân hiệu Đại học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Quyết định số 1234/GD&ĐT ngày 30/3/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ tách Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Luật TP. HCM là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Luật TP. HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

Trường Đại học Luật TP. HCM chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sứ mạng, mục tiêu của Trường

Sứ mạng: Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập hàng đầu về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học pháp lý, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu: Trường Đại học Luật TP. HCM là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại; góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong khoa học, nhất là khoa học pháp lý; có quan hệ quốc tế rộng rãi; giữ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy trong quan hệ với các cơ sở đào tạo khác, đặc biệt là các cơ sở đào tạo Luật ở các tỉnh phía Nam. 

Năm 2009, Trường là 1 trong số 40 trường đại học trong cả nước đã hoàn thành hoạt động đánh giá ngoài. Đến năm 2014, thực hiện đúng quy định của pháp luật về chu kỳ kiểm định 5 năm, Trường tiếp tục hoàn thành Bản báo cáo Tự đánh giá và tập hợp Danh mục minh chứng để sau đó vào tháng 6/2016, Trường đã đăng ký hoạt động đánh giá ngoài tại Trung tâm Kiểm định Đại học Quốc gia TP.HCM (một trong bốn trung tâm kiểm định được Bộ GD&ĐT công nhận). Nội dung kiểm định tuân thủ theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ GD&ĐT (theo Văn bản hợp nhất số 06/ VBHN-BGDĐT) bao gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí bao quát tất cả các lĩnh vực của Nhà trường bao gồm: sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, đội ngũ, cơ sở vật chất…

Ngày 03/5/2017, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký Quyết định số 10/QĐ-TTKĐ cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Luật TP.HCM. Giấy chứng nhận này có giá trị 5 năm – hiệu lực đến ngày 03/5/2022.

Đại học luật tp HCM gồm những ngành nào?

Các ngành đại học luật tp hcm hiện nay?
Các ngành đại học luật tp hcm hiện nay?

Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật TP.HCM tự hào là cơ sở đào tạo Luật uy tín tốt nhất phía Nam, đồng thời, Trường đã được kiểm chứng về chất lượng bởi rất nhiều thế hệ sinh viên. Đến nay, Trường có 05 ngành đào tạo:

1. Ngành Luật;

2. Ngành Ngôn ngữ Anh;

3. Ngành Quản trị – Luật;

4. Ngành Quản trị kinh doanh;

5. Ngành Luật Thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó là Chương trình đào tạo chất lượng cao. Theo học chương trình này, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích:

  • Nâng cao trình độ ngoại ngữ pháp lý với 20% các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh/ tiếng Pháp/ tiếng Nhật;
  • Sinh hoạt trong một lớp học chỉ từ 30-50 sinh viên với đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi và hiện đại;
  • Học tập cùng các giảng viên có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu trong môi trường quốc tế;
  • Ưu tiên tham gia các chương trình đào liên kết và xét tuyển học bổng tại nước ngoài;
  • Có nhiều hội thăng tiến tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh – là một trong hai Trường đại học trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước theo Quyết định số 549 /QĐ-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với tiêu chí chất lượng đã được khẳng định “chuẩn mực – năng động – uy tín” đã và đang là một cơ sở đào tạo cung ứng chủ yếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực pháp luật cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của các tỉnh phía nam nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, mới đây Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (QĐ 521/QĐ-TTg) tạo tiền đề quan trọng để Nhà trường thực hiện tự chủ trong nhiều lĩnh vực của công tác đào tạo.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật với lịch sử phát triển 40 năm, đã góp phần đào tạo phần lớn đội ngũ cán bộ pháp luật cho các tỉnh phía Nam. Tính từ năm 1996 đến 10/2016, Trường đã đào tạo và cấp bằng cho trên 44.842 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (trong đó có 19.113 sinh viên hệ chính quy, 1.071 hệ chính quy văn bằng 2 và 22.803 học viên hệ vừa làm vừa học; trình độ Thạc sĩ: 1.830 học viên và trình độ Tiến sĩ: 25 nghiên cứu sinh). Hàng năm, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh hàng năm có việc làm là khá cao. Tỉ lệ sinh viên có việc làm ổn định đều chiếm trên 90% (Theo số liệu năm 2017, tỷ lệ sinh viên chuyên ngành Luật có việc làm là 89,8%, chuyên ngành Quản trị-Luật là 94,4%, chuyên ngành Quản trị kinh doanh là 94%)… Đồng thời, qua kết quả khảo sát đối với đơn vị sử dụng lao động năm 2018 có 96% đơn vị sử dụng lao động hài lòng về chất lượng cử nhân tốt nghiệp của trường; 83,6 sinh viên tốt nghiệp làm ở bộ phận đúng với chuyên ngành được đào tạo; 72,5% đơn vị đánh giá kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên ở mức tốt và khá. Điều này chứng tỏ nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực là sinh viên Luật là vẫn còn khá cao. Và dự kiến trong thời gian tới với chiến lược cải cách tư pháp sẽ là cơ hội để các sinh viên tốt nghiệp tại trường có cơ hội việc làm ổn định.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Các ngành đại học luật tp hcm hiện nay?. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ thành lập công ty ở việt nam, kế toán giải thể công ty, tạm ngừng doanh nghiệp, hợp thức hóa lãnh sự, xác nhận tình trạng hôn nhân, tạm dừng công ty, thủ tục giải thể công ty mới nhất, đăng ký bảo vệ thương hiệu …của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Số lượng đội ngũ giảng viên trường đại học luật TP Hồ Chí Minh trong các trường đào tạo luật trên cả nước?

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật mạnh cả về số lượng và chất lượng, đứng thứ 2 cả nước, lớn nhất khu vực phía Nam và gấp hàng chục lần các cơ sở đào tạo cử nhân luật ở phía Nam.

Quan hệ hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều cơ sở đào tạo luật ở nước ngoài và có khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường hiện có quan hệ hợp tác quốc tế với hơn 40 trường đại học trên thế giới của Pháp, Mỹ, Nhật, Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Singapore ….. Đang có 2 chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ luật với Anh và Pháp, có 2 chương trình cử nhân hợp tác với Nhật và Pháp… Giảng viên của Trường tốt nghiệp từ nhiều nước phát triển, vì vậy Trường có khả năng  hội nhập quốc tế cao và khả năng phát triển các chương trình quốc tế.

3.5/5 - (2 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm