Bãi nại là gì? Mẫu đơn xin bãi nại mới nhất?

Bãi nại là gì? Trong tố tụng hình sự thì việc bãi nại có khiến vụ án bị đình chỉ giải quyết hay không? Hãy tham khảo bài viết này của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

1. Bãi nại là gì?

Bãi nại thực tế là một cách nói tắt của hành động rút đơn khởi kiện. Phân tích ngữ nghĩa Bãi nại gồm hai từ:

  • Bãi: trong nghĩa là bãi bỏ, bỏ qua, rút lại;
  • Nại: trong nghĩa là khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.

Bãi nại là hành động của một người đã “đâm đơn” khởi kiện nhưng vì một lý do nào đó mà rút đơn về mà không tiến hành thủ tục tố tụng tiếp theo. Bãi nại được dùng trong mọi quan hệ pháp luật từ hành chính, dân sự, hình sự.

Trong pháp luật hình sự có một số trường hợp mà người bị hại rút đơn khởi kiện, bãi nại thì vụ án sẽ bị đình chỉ giải quyết theo quy định tại Điều 155 bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại
1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.
2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.
3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Tham khảo thêm bài viết: Bị hại rút đơn có được giảm nhẹ tội không?

2. Mẫu đơn xin bãi nại

Luật sư X cung cấp mẫu đơn xin bãi nại mới nhất dành cho quý độc giả sử dụng khi muốn:

  • Bãi nại vụ việc tai nạn giao thông;
  • Bãi nại vụ án đánh nhau;
  • Bãi nại khởi tố hình sự các vụ án khác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………., ngày …. tháng … năm 20…
ĐƠN XIN BÃI NẠI
Kính gửi: – ………………………………………………………………………………..
Tôi tên là : ……………………………………………………………………………….
CCCD số : Cấp ngày :
Nơi cấp :
HKTT :
Là…………………………………………………………………………… trong vụ việc xảy ra
NỘI DUNG VỤ VIỆC TÔI XIN TRÌNH BÀY NHƯ SAU
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt/ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
NGƯỜI LÀM ĐƠN
.
Khi có nhu cầu thuê Luật sư khởi kiện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp. Hãy liên hệ: 0833 102 102
Hi vọng bài viết sẽ có X