Bản án giành quyền nuôi con

bởi Liên
Bản án giành quyền nuôi con

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Trong quá trình ly hôn, không tránh khỏi những tranh chấp nhất  là việc tranh giành xem ai có quyền tiếp tục được trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy con cái. Khi vợ chồng không thể thỏa thuận được ai sẽ là người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì Tòa án sẽ đứng ra can thiệp cũng như đưa ra quyết định dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Bản án dưới đây là một trong số rất nhiều trường hợp tranh giành quyền nuôi con khi ly hôn trong đời sống thực tế

Căn cứ pháp lý

Bản án giành quyền nuôi con

Bản án “hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn”, tại Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, ngày 06/5/2022. Bản án số: 12/2022/HNGĐ – ST

Một số vấn đề liên quan đến quyền nuôi con sau khi ly hôn

Căn cứ theo các quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 một số vấn đề liên quan đến con cái sau khi ly hôn được quy định như sau:

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  • Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  • Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

  • Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
  • Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
  • Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Ngoài ra, cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Ngược lại, cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Bản án giành quyền nuôi con
Bản án giành quyền nuôi con

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như sau:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Theo đó, khi cha mẹ không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì cá nhân, pháp nhân quy định trong luật sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã cử hoặc Tòa án chỉ định làm người giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên (con của vợ chồng sau ly hôn)

Lưu ý:

  • Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.
  • Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của  Luật Sư X  liên quan đến Bản án giành quyền nuôi con. Quý khách hàng muốn tư vấn thêm về hồ sơ ly hôn, trích lục khai tử bản chính, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, hồ sơ thành lập công ty, đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất,  thủ tục để công ty tạm ngừng kinh doanh… Vui lòng liên hệ 0833102102 để được nhận tư vấn.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn mà có con với nhau thì khi chia tay quyền nuôi con thuộc về ai?

Căn cứ theo Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:
“Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng”.
Theo đó, tuy không làm phát sinh quan hệ hôn nhân nhưng nếu có con chung thì vẫn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với con như khi là vợ chồng. Khi không ở với nhau nữa, để giành được quyền nuôi con thì hai bên có thể thỏa thuận.
Người được nuôi con phải chứng minh được bản thân sẽ cung cấp môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của con. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ dựa vào quyền lợi của con để quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc

Cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi con sau ly hôn, bị hạn chế quyền với con chưa thành niên khi nào?

Theo quy định tại Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, việc hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên được quy định như sau:
1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:
a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
b) Phá tán tài sản của con;
c) Có lối sống đồi trụy;
d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con

Cha, mẹ bị hạn chế quyền với con sau ly hôn có phải cấp dưỡng cho con nữa không?

Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con (theo khoản 3 Điều 87 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014)

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm