Chế độ phụ cấp công vụ 2023 mới nhất

bởi Hương Giang
Chế độ phụ cấp công vụ mới nhất

Hiện nay, khái niệm phụ cấp công vụ khá quen thuộc với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước hiện nay. Đây là chế độ cơ quan nhà nước quy định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm hỗ trợ phần nào thu nhập cho những đối tượng này, nâng cao hiệu quả công tác làm việc. Vậy cụ thể, Chế độ phụ cấp công vụ 2023 mới nhất được quy định thế nào? Đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ gồm những ai? Điều kiện để hưởng chế độ phụ cấp công vụ là gì? Tại bài viết này, LSX sẽ giải đáp lần lượt từng băn khoăn trên cho quý độc giả.

Phụ cấp công vụ là gì?

Bên cạnh lương thì phụ cấp cũng là một trong những nguồn thu nhập hợp pháp của công chức, cán bộ. Phụ cấp công vụ là một trong số các khoản phụ cấp khá quan trọng. Hiện nay, chưa có một văn bản này nêu ra định nghĩa cụ thể về phụ cấp công vụ. Vậy cụ thể, khái niệm phụ cấp công vụ là gì, bạn đọc hãy cùng chúng tôi làm rõ nhé:

Theo quy định pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể cho phụ cấp công vụ. Tuy nhiên tại Điều 1 Nghị định 34/2012/NĐ-CP quy định về phạm vi áp dụng như sau:

Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.
Theo đó, có thể hiểu phụ cấp công vụ là khoản tiền được tính thêm vào tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước để bù đắp thêm thu nhập cho họ, nhằm khuyến khích họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ gồm những ai?

Mức phụ cấp công vụ hiện nay sẽ được pháp luật quy định mức cụ thể dựa trên mức lương mà người đó được hưởng. Tuy nhiên, không phải bất cứ cá nhân nào cũng thuộc diện được hưởng phụ cấp công vụ. Mà chỉ có những đối tượng thuộc diện do pháp luật quy định riêng thì mới được nhận phụ cấp công vụ. Vậy cụ thể, Đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ gồm những ai, bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Đối tượng áp dụng

 1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:
  a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức;
  b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;
  c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
  d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
  đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
  e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
  g) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.…
  Theo đó, các đối tượng sẽ được hưởng phụ cấp công vụ như sau:
 • Cán bộ, công chức;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
 • Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Điều kiện để hưởng chế độ phụ cấp công vụ

Phụ cấp công vụ là khoản phụ cấp dành cho những cán bộ, công chức thực hiện các hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước căn cứ theo những quy định của pháp luật nhằm thực hiện những chức năng nhiệm vụ của Nhà nước, phục vụ lợi ích nhà nước, phục vụ nhân dân và toàn xã hội. Vậy Điều kiện để hưởng chế độ phụ cấp công vụ được quy định thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé:

Để được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, các đối tượng nêu tại mục 1 phải được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây:

 • Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;
 • Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước (đã được thay thế bằng Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14);
 • Quyết định 128-QĐ/TW về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;
 • Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Chế độ phụ cấp công vụ 2023 mới nhất
Chế độ phụ cấp công vụ 2023 mới nhất

Nguyên tắc áp dụng chế độ phụ cấp công vụ 2023

Ngoài lương thì một số đối tượng nhất định còn được hưởng thêm mức phụ cấp công vụ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong chế độ dành cho công chức, cán bộ làm trong các tổ chức nhà nước hoặc cơ quan nhà nước. Nhà nước quy định phụ cấp công vụ dùng để chi trả được lấy từ nguồn tài chính hợp pháp của các đơn vị, cơ quan cùng với ngân sách của Nhà nước. Vậy Nguyên tắc áp dụng chế độ phụ cấp công vụ là gì, bạn đọc hãy cùng tìm hiểu nhé:

Việc áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

+ Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

– Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

– Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

Chế độ phụ cấp công vụ 2023 mới nhất theo quy định hiện nay

Pháp luật Việt Nam đã có sự điều chỉnh về mức phụ cấp công vụ qua các năm nhằm mục đích cải thiện mức phụ cấp cho cán bộ, công chức và các đối tượng trong diện được hưởng phụ cấp. Chỉ các đối tượng công chức đã được bổ nhiệm, được tuyển dụng vào chức vụ, ngạch, chức danh trong các cơ quan của nhà nước,… mới được hưởng phụ cấp công vụ. Vậy cụ thể, Chế độ phụ cấp công vụ mới nhất theo quy định hiện nay được quy định thế nào, quý độc giả hãy cùng tìm hiểu nhé:

Theo Điều 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP, các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Cụ thể, những người sau đây sẽ được hưởng chế độ phụ cấp công vụ:

(1) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019);

(2) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019) và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP;

(3) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019) và Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP;

(4) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội áp dụng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

(5) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

(6) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

(7) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Ngoài ra, nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ theo quy định được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.

(Điều 5 Nghị định 34/2012/NĐ-CP)

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Chế độ phụ cấp công vụ 2023 mới nhất. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về Quy định về kiểm toán nội bộ. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Cách tính mức phụ cấp công vụ như thế nào?

Hiện nay, phụ cấp công vụ được tính theo 02 cách sau:
Cách 1:
Phụ cấp công vụ = (25% x Lương hiện hưởng) + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niêm vượt khung (nếu có)
Cách 2:
Phụ cấp công vụ = (25% x Lương hiện hưởng) + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp quân hàm

Khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ gồm những khoảng thời gian nào?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP quy định về thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ như sau:
– Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương;
– Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
– Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
– Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm