Chồng vay nặng lãi, vợ có phải trả nợ không?

bởi NguyenTriet
Chồng vay nặng lãi vợ có phải trả nợ

Trong cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những trường hợp phải vay nợ để chi trả hay giải quyết công việc; khi đó các khoản nợ được hai vợ chồng thống nhất sẽ phải cúng liên đới chịu trách nhiệm. Tuy nhiên đối nếu chồng vay nặng lãi thì sẽ thế nào? Khoản vay đó vợ không hề biết thì có phải liên đới chịu trách nhiệm chi trả không? Hãy cùng với Luật sư X giải đáp thắc mắc chồng vay nặng lãi vợ có phải trả nợ không qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Nội dung tư vấn

Chế độ tài sản của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Về nguyên tắc; những tài sản được coi là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thì thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình; thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; trừ trường hợp tài sản được vợ chồng phân chia; thỏa thuận bằng văn bản trong thời ký hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung; hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng còn là:

 • Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp
 • Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước.
 •  Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.
 • Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ; chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

Chồng vay nặng lãi vợ có phải trả nợ không?

Theo quy định tại khoản 2 điều 60 luật hôn nhân và gia đình; về việc giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn: “Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

Nghĩa vụ chung đối với tài sản

Điều 37 luật hôn nhân và gia đình; nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với tài sản:

 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
 • Nghĩa vụ do vợ; hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì; phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Đồng thời pháp luật cũng quy định về trách nhiệm liên đới của vợ chồng như sau:

 • Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30; hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
 • Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Như vậy; Nếu khoản tiền chồng vay nặng lãi đầu tư có phát sinh lợi nhuận; khoản lợi nhuận này được dùng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình bạn thì vợ phải chịu trách nhiệm liên đới đối với việc trả nợ.

Nếu khoản tiền được vay sử dụng vào mục đích riêng; vợ không biết cũng như không có thỏa thuận về việc sử dụng hay trả nợ; thì tài sản chung của vợ chồng sẽ không được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền chồng đã vay. 

Nghĩa vụ riêng đối với tài sản

Điều 45 luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

 • Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng; trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì; tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44; hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng”.

Như vậy; khi giải quyết việc ly hôn nếu vợ có thể đưa ra chứng cứ chứng minh việc vay nặng lãi của chồng; không có sự thỏa thuận giữa vợ chồng; và không phát sinh vì nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với khoản vay này.

Mời bạn đọc xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật sư X; chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ khi có nhu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan của luật sư X; hãy liên hệ: 0833 102 102

Câu hỏi thường gặp

Tài sản riêng của vợ chồng gồm những gì?

Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm:
– Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
– Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng khi chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng;
 – Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng;
– Phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung
– Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng

Chia tài sản chung khi ly hôn thế nào?

khi vợ, chồng ly hôn mà có tranh chấp về tài sản chung vợ, chồng thì Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình có nêu nguyên tắc phân chia như sau:
– Tôn trọng quyền thỏa thuận của hai vợ, chồng. Nếu hai vợ, chồng thỏa thuận được việc phân chia tài sản chung thì thực hiện theo thỏa thuận này.
– Nếu không thỏa thuận được thì sẽ chia theo nguyên tắc “chia đôi”. Tuy nhiên, không có nghĩa trong mọi trường hợp, vợ, chồng sẽ được phần tài sản bằng nhau mà Tòa án sẽ còn căn cứ vào một số yếu tố (hoàn cảnh gia đình; công sức đóng góp)

Xác định nợ chung khi ly hôn như thế nào?

Nợ chung là những khoản nợ được xác định là các khoản như:
– Đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
– Khoản vay do một trong hai bên xác lập nhưng có sự ủy quyền của đối phương.
– Các khoản thuộc về nghĩa vụ đối với tài sản chung của vợ chồng.

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm