Chồng vay nặng lãi, vợ có phải trả nợ không?

Gần đây, tôi mới phát hiện ra chồng tôi đã vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôi rất lo lắng về chuyện đó. Liệu tôi có phải trả nợ cùng với chồng hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:
Căn cứ

Nội dung tư vấn

Tùy theo mục đích vay tiền của chồng bạn mà bạn có thể sẽ phải trả nợ cùng với chồng.

Luật hôn nhân và gia đình quy định nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Vợ sẽ có trách nhiệm liên đới trả nợ chung của vợ chồng trong một số trường hợp (theo điều 27 Luật hôn nhân gia đình):

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Nếu khoản tiền chồng bạn vay nặng lãi đầu tư có phát sinh lợi nhuận, khoản lợi nhuận này được dùng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình bạn thì bạn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với việc trả nợ.

Nếu khoản tiền được vay sử dụng vào mục đích riêng, bạn không biết cũng như không có thỏa thuận về việc sử dụng hay trả nợ thì tài sản chung của vợ chồng bạn sẽ không được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền chồng bạn đã vay. 

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay