Có được hỏi cung bị can vào ban đêm không?

Việc hỏi cung bị can có vai trò rất quan trọng trong việc xác định sự thật của vụ án do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Theo quy định của pháp thì phải hỏi cung bị can vào ban đêm hay ban ngày? Mời bạn đọc theo dõi chia sẻ của LSX dưới đây.

CĂN CỨ

NỘI DUNG:

1. Hỏi cung bị can là gì? Ai có thẩm quyền hỏi cung bị can

Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Hỏi cung bị can được xác định như sau:

Điều 183: Hỏi cung bị can

1. Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can.

2. Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên bản.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình.

3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

….

Như vậy, theo quy định trên. Hỏi cung bị can được hiểu là: Hỏi cung bị can là một biện pháp điều tra theo trình tự luật định đối với một người đã bị khởi tố về hình sự (bị can) nhằm làm rõ sự thật về hành vi phạm tội của họ và của những người đồng phạm. Quy định này hướng đến ngăn ngừa sự vi phạm pháp luật, vi phạm quyền; lợi ích của bị can, ngăn ngừa bức cung và dùng nhục hình đối với bị can.

Thẩm quyền được hỏi cung bị can:  Điều tra viên được quyền hỏi cung bị can trước khi có quyêt định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát.

2. Có được hỏi cung bị can vào ban đêm?

Cũng theo Điều 183 Bộ luât tố tụng hình sự 2015 cho thấy quan điểm của nhà làm luật hướng đến bảo đảm quyền của bị can. Thời gian hợp lí nên hiểu là khoảng thời gian nhằm đảm bảo cho người bào chữa cố thể thu xếp, chuẩn bị tham gia hoạt động hỏi cung bị can, bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lí, trợ giúp pháp lí tốt nhất cho bị can.

Việc cán bộ hỏi cung vào ban đêm pháp luật cũng không cho phép, nhưng trừ các trường hợp cán bộ rất cần lời khai của con bạn nên phải tiến hành lấy lời khai khẩn cấp. Việc lấy lời khai vào ban đêm cũng được pháp luật quy định rất chặt chẽ, lí do mà cán bộ hỏi cung vào ban đêm được ghi lại trong biên bản hỏi cung.

 Đêm được tính từ 22 giờ đên 06 giờ sáng ngày hôm sau. Tức là chỉ trong trường hợp không thể trì hoãn được thì mới được hỏi can vào thời điểm này.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay