Con cái có phải trả nợ thay cho bố mẹ không?

Con cái liệu có phải trả nợ cho cha mẹ không hay cha mẹ có phải trả nợ cho con cái? là câu hỏi mà nhiều người gửi gắm tới Luật sư X. Bằng bài viết này thì LSX xin đưa ra ý kiến như sau.

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn

Luật sư X muốn đưa bạn một bức tranh tổng quan nhất để các bạn hiểu được tận gốc vấn đề đó là con cái có phải trả nợ thay cha mẹ hay không?

1. Cha mẹ có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng con cái

Đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của cha mẹ khi có con, thực tế thì quy định này đã được Luật hóa tại Điều 69 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Như vậy, đối với con cái chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) thì cha mẹ sẽ có nghĩa vụ về trông nom, chăm sóc, giáo dục … cho con. 

Về vấn đề tài sản, những người con khi chưa đủ 18 tuổi thì tài sản mà đang sở hữu hầu hết thuộc về công sức tạo dựng và lao động của cha mẹ. Do đó con cái sẽ không có quyền định đoạt mà chỉ có quyền sử dụng khi được cha mẹ cho phép. Theo quy định của pháp luật dân sự thì tài sản của ai, người đó sẽ được định đoạt đồng thời là chịu trách nhiệm với nghĩa vụ tài chính phát sinh.

2. Ai nợ người đó chịu?

Về mặt pháp luật, để đảm bảo một khoản vay thì bố mẹ cần sử dụng tài sản của chính mình để tăng tính thanh khoản và khả thi cho khoản vay đó. Cha mẹ cũng sử dụng toàn bố số lượng tài sản đã có để chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.

Trong trường hợp con cái đã trưởng thành (trên 18 tuổi), cha mẹ không có nghĩa vụ nuôi dưỡng mà con cái phải chủ động công việc và nuôi sống bản thân (lý thuyết là vậy) và khối lượng tài sản mà con cái tự mình tạo lập ở thời điểm đó là tài sản riêng, không có sự liên quan với cha mẹ. Như vậy, trên phương diện pháp luật thì đối với những khoản nợ mà cha mẹ không thể trả thì con cái cũng không có nghĩa vụ để thay mặt trả vì đây là những cá nhân độc lập.

Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều người con vẫn lựa chọn trả nợ thay cho cha mẹ để tránh sự việc đi quá xa, cũng không thể đứng nhìn cha mẹ khổ cực vì đó là chữ “hiếu”.

Ngược lại, vì yêu thương con cái mà cha mẹ đôi khi cũng chấp nhập để thay con trả nợ mặc dù khi con đã trưởng thành thì đó không còn là nghĩa vụ.

3. Khi nhân di sản thừa kế, con sẽ phải trả nợ

Trong trường hợp con cái là người được thừa hưởng di sản thừa kế thì con cái cũng chỉ có trách nhiệm trả nợ trong phần di sản thừa kế đã để lại mà thôi. Có nghĩa là trong trường hợp cha mẹ nợ 1,5 tỷ đồng nhưng số lượng tài sản để lại được định giá là 1 tỷ thì con cái chỉ có nghĩa vụ dùng tài sản đó để thanh khoản 1 tỷ đồng mà không phải bỏ thêm 500 triệu để hoàn tất nghĩa vụ. 

Thứ tự để thanh toán các nghĩa vụ tài chính khi nhận di sản thừa kế được quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự 2015 là như sau:

Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.

Có thể thấy, sau khi thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ này thì phần thực nhận di sản còn lại mới dành cho những người thừa kế.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư thừa kế, di chúc tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay