Đã khởi kiện có rút đơn được không?

Thông thường, khi phát sinh tranh chấp mà đôi bên tạm thời chưa giải quyết được thì một trong các bên có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu vào một lúc nào đó khi đã nộp đơn rồi mà bên nộp đơn muốn rút lại đơn khởi kiện thì có được không? Mời các bạn cùng tham khảo ý kiến của Luật sư X xung quanh vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Đơn khởi kiện là gì?

Đơn khởi kiện là một văn bản được cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện gửi đến Tòa án và có các nội dung chính sau:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện; e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Như vậy, đơn khởi kiện là hình thức để người khởi kiện gửi đến Tòa để tiến hành vụ khởi kiện.

2. Đã khởi kiện có rút đơn được không?

Theo nguyên tắc tại Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự thì khởi kiện là quyền của các bên:

Điều 5: Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự 

1. Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Cũng trong Bộ luật này không hề đề cập đến việc hạn chế quyền rút đơn khởi kiện của nguời khởi kiện. Cụ thể, thể hiện trong từng giai đoạn:

Giai đoạn khởi kiện và thụ lý vụ án

Người khởi kiện có quyền rút đơn khởi kiện và đây sẽ là căn cứ để Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện.

“Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện

1. Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

g) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.”

Giai đoạn phiên tòa sơ thẩm

Thủ tục hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu được bắt đầu bằng việc chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự về các vấn đề sau đây:

1. Hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không.

2. Hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố hay không.

3. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu độc lập hay không.

Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm

Trong trường hợp trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn có quyền rút đơn, tuy nhiên, phải có sự đồng ý của bị đơn. Cụ thể:

Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau:

a) Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn;

b) Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do Bộ luật này quy định.”

Như vậy, nếu đã nộp đơn đến Tòa thì người khởi kiện vẫn có quyền rút đơn khởi kiện.

3. Hậu quả của việc rút đơn khởi kiện

Các trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện sẽ là căn cứ để Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, nếu rút đơn khởi kiện thì người rút đơn sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó, đồng thời không bị mất đi quyền khởi kiện lại vụ án khi các đương sự khác không thực hiện đầy đủ nội dung đã thỏa thuận. Cụ thể quy định tại Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

Điều 218: Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 hoặc vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.

3. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.

4. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề “Đã khởi kiện có rút đơn được không?”. 

Hy vọng bài viết này sẽ có ích với mọi người.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.