Đặc điểm của kinh doanh đa cấp năm 2022

bởi Hương Giang
Đặc điểm của kinh doanh đa cấp

Kinh doanh bán hàng đa cấp đã quá quen thuộc trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến kinh doanh đa cấp thì nhiều người thường có những ấn tượng xấu về mạng lưới này. Để làm rõ hơn về mạng lưới kinh doanh đa cấp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Đặc điểm của kinh doanh đa cấp là gì dưới góc độ pháp luật? Điều kiện đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp là gì? Những hành vi nào bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đền này thông qua bài viết “Đặc điểm của kinh doanh đa cấp” cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Khái niệm kinh doanh đa cấp

Đa cấp được hiểu là một kênh hay một chiến lược phân phối hàng hóa thông qua hệ thống gồm nhiều người tham gia và được chia thành các cấp, các nhánh khác nhau.

Trong Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Chính phủ ban hành, tại Điều 3 đã định nghĩa:

‘Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.’

Theo đó, kinh doanh đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới các nhà phân phối gồm nhiều tầng, nhiều nhánh. Các nhà phân phối này được trả hoa hồng/thu nhập từ kết quả bán hàng của bản thân họ và kết quả bán hàng của những người do họ bảo trợ.

Đa cấp hay kinh doanh đa cấp tiếng Anh là Multi-Level Marketing.

Đặc điểm của kinh doanh đa cấp theo quy định

Sau đây là những đặc điểm của kinh doanh đa cấp:

Thứ nhất: Kinh doanh đa cấp là một hình thức bán hàng

Thực chất kinh doanh đa cấp là một hình thức bán hàng chứ không phải là hình thức đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Công ty kinh doanh đa cấp có thể là công ty trực tiếp sản xuất và tiếp thị bán hàng, phân phối hoặc bán lẻ sản phẩm do các công ty khác sản xuất. Cũng như các hình thức bán hàng khác, kinh doanh đa cấp tìm cách đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng thông qua mạng lưới tiếp thị.

Thứ hai: Việc bán hàng được thực hiện bởi mạng lưới nhiều người bán hàng theo nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ bán hàng thông qua hệ thống phân phối như đại lý, cửa hàng bán lẻ, siêu thị. Tuy nhiên, với hình thức kinh doanh đa cấp sẽ không có các đại lý, cửa hàng hay siêu thị mà hàng hóa sẽ được phân phối trực tiếp sử dụng, giới thiệu và bán cho người tiêu dùng.

Thứ ba: Người tham gia mạng lưới bán hàng được trả hoa hồng, tiền thưởng từ kết quả bán hàng

Hoa hồng ở đây thực chất là tiền công mà công ty trả cho các nhà phân phối đã giúp doanh nghiệp phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Người tham gia vào hệ thống bán hàng sẽ được hưởng thù lao từ 02 nguồn:

– Hoa hồng trực tiếp tính trên doanh số bán hàng

– Hoa hồng gián tiếp là khoản tiền thưởng khi xây dựng mạng lưới tiêu thụ của người tham gia bán hàng.

Như vậy, Đặc điểm của kinh doanh đa cấp bao gồm những đặc điểm kể trên.

Điều kiện đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp là gì?

Quy định về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

1. Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

b) Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

Đặc điểm của kinh doanh đa cấp
Đặc điểm của kinh doanh đa cấp

c) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này;

d) Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định này;

đ) Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định này;

e) Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

g) Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

2. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 9 Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đó.

Cách nhận biết đặc điểm của kinh doanh đa cấp không đáng tin

Nhận biệt đặc điểm của kinh doanh đa cấp không đáng tin như sau:

Một là: Chủ yếu tập trung vào vấn đề tuyển dụng

Đối với những công ty bán hàng đa cấp chân chính thì việc tuyển dụng không mang nhiều ý nghĩa bởi chỉ có bán được hàng thì công ty mới phát triển, có doanh thu và nhà phân phối được trả hoa hồng. Tuy nhiên, đối với những công ty thường xuyên có những buổi tuyển dụng mà không tổ chức đào tạo bán hàng cho nhà phân phối thì cần phải chú ý về lừa đảo.

Hai là: Khi tuyển dụng, công ty sẽ tìm cách để người tham gia mua hàng trước hoặc đóng một khoản tiền

Khi tham gia mạng lưới nhà phân phối kinh doanh đa cấp thì mỗi người đều sẽ bỏ ra một khoản tiền để mua hàng và sử dụng để biết chất lượng của sản phẩm.Tuy nhiên việc mua sản phẩm này không bắt buộc mà tùy thuộc theo nhu cầu, khả năng của mỗi người và công ty không được ép hay ràng buộc người tham gia phải mua hay đặt cọc tiền.

Với những công ty hoạt động bất chính chỉ tồn tại dựa vào khoản tiền mà những người tham gia đóng vào thì khi tuyển dụng sẽ chú trọng và tìm mọi cách để yêu cầu việc mua hàng hoặc đóng tiền để tham gia vào hệ thống.

Ba là: Hứa hẹn những khoản hoa hồng hấp dẫn

Bán hàng đa cấp đơn thuần chỉ là một hình thức bán hàng và không phải là đầu tư sinh lợi. Chính vì thế, nếu bên tuyển dụng hứa hẹn về thu nhập hấp dẫn thì quý vị cần phải chú ý bởi thu nhập chỉ có khi nhà phân phối bán được hàng hay những người được giới thiệu bán được hàng.

Bốn là: Sản phẩm không tốt

Bản chất của bán hàng đa cấp là giới thiệu, chia sẻ về các sản phẩm có chất lượng tốt để bán hàng cho ngươi tiêu dùng. Vì thế, nếu sản phẩm không tốt thì sẽ không có gì để giới thiệu và sẽ khó bán được hàng, khó có tiền hoa hồng.

Như vậy, khi nhận thấy đặc điểm của kinh doanh đa cấp kể trên thì bạn hãy nên cẩn trọng.

Những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bao gồm:

1. Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

b) Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

c) Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó;

d) Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng;

đ) Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

e) Cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo hoặc thông qua tài liệu của doanh nghiệp;

g) Duy trì nhiều hơn một hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, vị trí kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp;

h) Thực hiện khuyến mại sử dụng mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà trong đó người tham gia chương trình khuyến mại có nhiều hơn một vị trí, mã số hoặc các hình thức tương đương khác;

i) Tổ chức các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của pháp luật thương mại nhằm phục vụ cho việc duy trì, mở rộng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp;

k) Tiếp nhận hoặc chấp nhận đơn hoặc bất kỳ hình thức văn bản nào khác của người tham gia bán hàng đa cấp, trong đó, người tham gia bán hàng đa cấp tuyên bố từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyền của mình theo quy định của Nghị định này hoặc cho phép doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định này;

l) Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với đối tượng không được phép theo quy định tại Điều 4 Nghị định này;

m) Không sử dụng hệ thống quản lý người tham gia bán hàng đa cấp đã đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để quản lý người tham gia bán hàng đa cấp;

n) Mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khác, trừ trường hợp mua lại, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn về “Đặc điểm của kinh doanh đa cấp”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; cấp đổi lại sổ đỏ, đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất thổ cư, kết hôn với người nước ngoài, đổi tên bố trong giấy khai sinh… thì hãy liên hệ ngay tới Luật sư X để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến hotline của Luật sư X:  0833.102.102 hoặc liên hệ qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Đối tượng nào không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp?

Những hàng hóa sau không được kinh doanh theo phương thức đa cấp:
a) Hàng hóa là thuốc; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản); thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và các loại hóa chất nguy hiểm;
b) Sản phẩm nội dung thông tin số.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu người khác phải đặt cọc có bị xử phạt không?

Khoản 9 Điều 73 Nghị định 98/2020/NĐ-CP sẽ phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp có một trong các hành vi:
– Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm