Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Những đứa con ngoài giá thú là một trong những trường hợp đặc biệt trong xã hội. Bởi vậy, pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ các quyền và lợi ích của đứa trẻ sinh ra ngoài thời kỳ hôn nhân. Một trong số đó là thủ tục đăng ký khai sinh tuy nhiên các thủ tục có phần đặc biệt hơn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X

Căn cứ:

 • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn:

1. Con ngoài giá thú vẫn thực hiện khai sinh như thường. 

Theo quy định tại Điều 15 nghị định 123/2015/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, không có sự phân biệt nào giữa con trong giá thú và con ngoài giá thú cả. Bởi vậy, thủ tục đăng ký khai sinh cho trường hợp đặc biệt này vẫn được pháp luật bảo hộ. Cụ thể: 

* Nơi đăng ký khai sinh: 

Những trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, người mẹ thường bỏ trống phần cha vì chưa xác định được. Lúc này, việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ. Nếu không xác định được nơi cư trú của mẹ, thì đăng ký tại nơi cư trú của người cha. Với trường hợp chưa xác định được nơi cư trú của cả cha, và mẹ thì UBND cấp xã nơi trẻ đang cư trú là cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ. Việc đăng ký ở đâu được pháp luật linh động trong từng trường hợp cụ thể. Căn cứ cụ thể tại  Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

* Hồ sơ đăng ký khai sinh:

 • Giấy khai đăng ký khai sinh (theo mẫu): Mẫu giấy khai sinh được cấp tại cơ quan đăng ký hoặc bạn có thể tự soạn.
 • Giấy chứng sinh. Trong trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh của bệnh viện hoặc người làm chứng; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

 * Nội dung khai sinh gồm:

 • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Cán bộ hộ tịch xét thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp sẽ tiến hành ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

 

2. Thủ tục nhận cha cho con.

Bên cạnh việc làm thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú, xuất phát từ nghĩa vụ cũng như quyền nhận con, các bên thực hiện thủ tục nhận cha cho con. Thủ tục nhằm đảm bảo việc con được đảm bảo về quyền và lợi ích theo quy định. 

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai (theo mẫu)
 • Văn bản có sự đồng ý của người mẹ
 • Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ cha – con 

Thời gian giải quyết:  

Quy định trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
Tuy nhiên, nếu phát sinh tranh chấp giữa các bên về xác nhận cha mẹ cho con thì cần phải xác minh. Thời gian giải quyết được kéo dài thêm không quá 05 ngày.”

Điều 19. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

2. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này và trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha – con hoặc quan hệ mẹ – con;

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc.

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch.

Lưu ý: Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay