Dịch vụ thành lập trung tâm tiếng anh tại Hà Nội

Có được khả năng tiếng anh tốt là một chìa khóa vạn năng giúp chúng ta có thể mở cánh cửa bước ra thế giới rộng lớn và trở thành một công dân toàn cầu. Vì vậy hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội nhu cầu của nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, người đi làm về việc học tiếng anh là rất cao. Nắm bắt được xu hướng đó, rất nhiều người nảy lên ý tưởng muốn thành lập một trung tâm anh ngữ bài bản, đem đến giá trị tích cực cho người học. Tuy nhiên, do việc kinh doanh trung tâm anh ngữ là một nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy việc thực hiện đăng ký thành lập và đăng ký hoạt động đối với trung tâm anh ngữ là tương đối phức tạp. Do đó, Luật sư X chúng tôi hân hạnh được cung cấp tới quý vị “Dịch vụ thành lập trung tâm tiếng anh tại Hà Nội” uy tín, chất lượng và nhanh nhất trên địa bàn.

1. Về Trung tâm tiếng anh

Bên cạnh những trung tâm tiếng anh công lập được thành lập bởi các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước thành lập thì những cá nhân, tổ chức thuộc khối tư nhân cũng có thể thực thành lập các trung tâm tiếng anh và hoạt động giảng dạy. Theo đó, Điều 2 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về vị trí, vai trò của trung tâm tiếng anh thuộc khối tư nhân thành lập như sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Như vậy có thể thấy, đối với các tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập trung tâm tiếng anh thì trung tâm tiếng anh đó có tư cách pháp nhân, độc lập về mặt pháp lý đối với các chủ thể khác, có con dấu và tài khoản riêng. Còn đối với các trung tâm tiếng anh được thành lập đầu tư hoặc góp vốn thành lập thì các cá nhân, tổ chức còn phải tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài. Do vậy, đối với các trung tâm tiếng anh này sẽ không có tư cách pháp nhân mà nó phải trực thuộc dưới sự quản lý, chi phối của một tổ chức kinh tế khác là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Tuy các trung tâm tiếng anh có liên quan hoặc được thành lập bởi các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có quyền được sử dụng con dấu và có tài khoản riêng, nhưng nó không có tư cách độc lập về mặt pháp lý giống như các trung tâm tiếng anh do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập.

Cùng với đó, căn cứ theo Điều 3 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ quyền hạn của trung tâm tiếng anh như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ,của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện thành lập trung tâm tiếng anh?

Điều kiện để thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ bao gồm việc trung tâm phải đáp ứng những quy chuẩn về nhân sự, cơ sở vật chất, giáo trình giảng dạy và phải được cấp những giấy phép con bắt buộc, cụ thể như sau:

Điều kiện về nhân sự:

– Vị trí Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ). Tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

– Các Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Lưu ý: Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Ngoài ra, nếu hướng tới đối tượng học viên là học sinh cấp 1,2,3, trung tâm tiếng anh còn phái đáp ứng quy chuẩn dựa theo quy định tại Thông tư liên tịch Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Y tế quy định về quy chuẩn đối với bàn ghế học sinh.

Điều kiện về chương trình và giáo trình, tài liệu giảng dạy

Trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm

Như vậy có thể thấy điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ khắt khe là thế, vì vậy trong quá trình đăng ký thành lập và đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ với cơ quan có thẩm quyền, chúng ta phải chuẩn bị sãn thật tốt và chu đáo các điều kiện nêu trên để quá trình thẩm định và phê duyệt của cơ quan chức năng được nhanh chóng, không gây khó khăn và tốn kém thời gian tiền bạc.

3. Thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ được hưởng ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện nay, đảng và nhà nước ta xác định mục tiêu phát triển đất nước dựa trên nguồn tri thức của công dân, do vậy lĩnh vực giáo dục luôn được quan tâm và hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế. Theo đó, đối với các trung tâm tâm anh ngữ với tư cách là một cơ sở giáo dục trong nên giáo dục quốc dân sẽ. Do vậy, các nhà đầu tư trong nước và cả nước ngoài khi thực hiện đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Hà Nội nếu đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được hưởng những ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 96/2015/TT-BTC quy đinh về hình thức ưu đãi thuế như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Như vậy, so với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các ngành nghề kinh doanh khác không được hưởng ưu đãi về thuế thông thường là 20%, thì các trung tâm anh ngữ sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10%. Để được hưởng mức ưu đãi về thuế như vậy thì trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

– Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Vì sao cần Luật sư X hỗ trợ thực hiện đăng ký thành lập trung tâm tiếng anh

Như đã phân tích, quá trình đăng ký thành lập trung tâm anh ngữ sẽ phải trải qua những bước thẩm định nghiêm ngặt từ phía cơ quan có thẩm quyền. Nếu trong quá trình thẩm định xét thấy trung tâm chưa đáp ứng được những điều kiện và tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, về con người và về giáo trình tài liệu thì đoàn thẩm định sẽ yêu cầu trung tâm phải sửa chữa hoặc hoàn thiện lại sao cho đúng quy định. Vì vậy, để có sự chuẩn bị tốt và chính xác nhất ngay từ giai đoạn đầu, giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh từ việc sửa chữa, đập đi xây lại, đồng thời tiết kiệm thời gian thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật sư X luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn quý khách bằng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội bao gồm những nội dung sau:

Giai đoạn 1: Tư vấn thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh giáo dục

Hiện nay, để được thực hiện hoạt động kinh doanh giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Do vậy, nếu trường hợp quý khách muốn mở trung tâm tiếng anh nhưng chưa thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh giáo dục thì chúng tôi sẽ giúp quý vị thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. bao gồm các công việc sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ để mở công ty một cách hợp lệ theo hướng dẫn tại mục “I.1” (về thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh) bao gồm: 

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Theo mẫu do Bộ kế hoạch & Đầu tư ban hành) phù hợp với từng loại hình đăng ký doanh nghiệp cụ thể (Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, đăng ký kinh doanh công ty hợp danh, đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 TV, đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 TV, đăng ký kinh doanh công ty cổ phần);
 • Điều lệ công ty (Đầy đủ theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014) cần phù hợp và đúng đắn theo từng loại hình doanh nghiệp mong muốn thành lập (Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh, đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 TV, đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 TV, đăng ký kinh doanh công ty cổ phần);
 • Danh sách thành viên/ Cổ đông sáng lập (Theo mẫu do Bộ kế hoạch & Đầu tư ban hành) cần nắm rõ khái niệm về “Thành viên” và “Cổ đông” khi đăng ký thành lập công ty mà đặc biệt là Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 TV và đăng ký kinh doanh công ty cổ phần;
 • Giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu doanh nghiệp (Bao gồm những giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu);
 • Giấy ủy quyền, văn bản ủy quyền cho cá nhân đi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp này của Luật sư X, quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một trong những giấy tờ tùy thân sau (phải còn thời hạn sử dụng) và chúng tôi sẽ lo hết thay cho Quý khách hàng thân yêu:

 • Chứng minh nhân dân
 • Căn cước Công dân
 • Hộ chiếu
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp pháp nhân là một thành viên trong công ty dự tính đăng ký thành lập)

Ngoài ra, Luật sư X hỗ trợ công chứng giấy tờ tùy thân nói trên để việc mở công ty trở nên nhanh chóng và trọn vẹn nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hiện nay, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký online trước, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì mới in các loại giấy tờ trên thành các bản cứng để đem tới nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận.

Do vậy, chủ doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp phải truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo các bước hướng dẫn đăng ký kinh doanh online.

Sau khoảng thời gian 3 ngày, anh/chị sẽ nhận được phản hồi thông qua tài khoản đã đăng ký trước đó về việc hồ sơ có được chấp thuận hay không. Nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì anh/chị sẽ phải xem xét và bổ sung theo hướng dẫn.

Nếu trường hợp hồ sơ đã hợp lệ và được chấp thuận, lúc này anh/chị sẽ phải in thành bản cứng các loại giấy tờ mà trước đó đã điền đầy đủ thông tin và lưu trữ dưới dạng file PDF. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ, anh/chị phải tới Phòng đăng ký kinh doanh để nộp bộ hồ sơ bằng bản cứng. Nếu sau khoảng thời gian 30 ngày mà anh/chị không tới nộp thì coi như bộ hồ sơ đã đăng ký trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ không còn hiệu lực.

Địa chỉ của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch- Đầu tư thành phố Hà Nội hiện nay có địa chỉ tại Tầng 3 – Nhà B10A – Nam Trung Yên – Hà Nội

Bước 4: Nhận kết quả và Thực hiện một số thủ tục bắt buộc

Sau khoảng thời gian 3 ngày từ ngày nộp bản cứng bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây có thể coi là thời điểm khai sinh doanh nghiệp, tuy nhiên, để doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định pháp luật thì còn phải thực hiện một số công việc sau:

– Trong thời hạn 30 ngày, đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng

– Dựa trên mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế),chủ doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội (thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…). Hiện nay Cục thuế thành phố Hà Nội có địa chỉ tại 187A Giảng Võ, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Giai đoạn 2: Tư vấn trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo quy định

Dựa vào những quy chuẩn mà Bộ Giáo dục đào tạo quy định, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho quý khách trong quá trình thi công hoàn thiện các hạng mục về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tư vấn cho quý khách việc bố chí và thiết lập phương án phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn của Bộ xây dựng. Đảm bảo sẽ có sự chuẩn bị chu đáo và tốt nhất khi có đoàn thẩm đinh tới trung tâm.

Giai đoạn 3: Chuẩn bị các bộ hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm tiếng anh

Căn cứ theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 46/2017/NĐ-CP thì khi thực hiện thủ tục thành lập và xin phép hoạt động trung tâm tiếng anh phải chuẩn bị 2 bộ hồ sơ chính như sau:

– Hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, bao gồm các loại giấy tờ như:

 1. Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Trong số 3 loại tài liệu nêu trên, Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là tài liệu quan trọng nhất để cơ quan chức năng căn cứ và ra quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Do vậy, soạn thảo một bộ đề án hoàn chỉnh, miêu tả chi tiết những nội dung quan trọng liên quan tới trung tâm nhằm thuyết phục cơ quan có thẩm quyền là rất cần thiết. Theo kinh nghiệm của những trường hợp chúng tôi đã tham gia tư vấn và hồ trợ thành lập trung tâm ngoại ngữ, một bộ đề án thông thường có độ dài khoảng 40 tới 50 trang và phải đầy đủ những nội dung theo pháp luật quy định mới được chấp thuận.

– Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Sau khi đã được cấp phép hoạt động, trung tâm dù đã được hình thành, có tư cách pháp luật nhưng vẫn chưa thể tiếp nhận học viên và thực hiện hoạt động giảng dạy nếu chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Do vậy, tiếp theo phải nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động gửi tới cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được quyết định chấp thuận, trung tâm tiếng anh mới chính thức được phép tuyển sinh, thực hiện hoạt động giảng dạy. Theo quy định tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì bộ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 2. Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 4. Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo
 5. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 6. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 7. Văn bản chứng minh về quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà,…
 8. Văn bản chứng minh nguồn kinh phí hoạt động

Giai đoạn 4: Thay mặt quý khách thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình thành lập trung tâm:

Sau khi đã quý khách đã hoàn thiện trang thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ và đúng theo quy chuẩn từ sự tư vấn hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính để thành lập và đưa trung tâm đi vào hoạt động. Theo quy định hiện nay, Sở Giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đối với các trung tâm anh ngữ. Do đó, chúng thôi sẽ thay mặt quý khách, nộp bộ hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ trước, đồng thời có trách nhiệm cập nhật tình hình và sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giáo dục đào tạo đào tạo thành phố Hà Nội có địa chỉ tại số 23 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau đó, khi đã nhận được quyết định thành lập trung tâm anh ngữ, chúng tôi tiếp tục thay mặt quý khách nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động. Trong khoảng thời gian này, Sở Giáo dục đào tạo sẽ thành lập tổ thẩm định trực tiếp tại trung tâm tiếng anh của quý vị. Lúc này chúng tôi cũng sẽ có mặt để hỗ trợ cho việc thẩm định được thuận lợi và nhanh chóng nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ quý khách trong việc thực hiện thủ tục xin cấp con dấu và mở tài khoản theo quy định pháp luật.

Tổng thời gian kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ cho tới khi quý vị có thể tuyển sinh và triển khai hoạt động giảng dạy là từ 30 tới 40 ngày. Nếu trường hợp phải sửa chữa, thay đổi cơ sở vật chất; giáo trình, tài liệu giảng dạy thì có thể kéo dài hơn.

5. Lợi ích khi lựa chọn Dịch vụ thành lập trung tâm tiếng anh của Luật sư X

Luật sư X với sứ mệnh “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”- tự hào là đơn vị chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu về cung cấp dịch vụ pháp lý, đặc biệt là Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh.  Chúng tôi có đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn với bề dày kinh nghiệm, đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực pháp lý, thực hiện hỗ trợ đăng ký thành lập thành công cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đồng hành, tư vấn và hỗ trợ quý vị trong quá trình thành lập trung tâm tiếng anh. Qua đó, giúp trung tâm tiếng anh của quý vị nhanh chóng đi được thành lập và đi vào hoạt động theo quy định pháp luật. Đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian và công sức quý báu của quý vị.

Quý khách vui lòng liên lạc theo số máy: 0833.102.102  để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ:

Hân hạnh được phục vụ quý khách.

 

 

 

Từ khóa: , ,