Dịch vụ thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

bởi NgoLinh
Dịch vụ thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Để thuận tiện trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như phát triển, mở rộng thị trường hoạt động, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp chưa biết trình tự, thủ tục thực hiện. Do đó, trong nội dung bài viết này, Phòng tư vấn Luật doanh nghiệp của Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Trụ sở chính của doanh nghiệp là gì?

Căn cứ Điều 42 Luật doanh nghiệp 2020n quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Điều 42. Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Như vậy, trụ sở chính của doanh nghiệp bắt buộc phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là địa điểm làm việc, để cơ quan nhà nước, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể liên hệ với doanh nghiệp. Địa chỉ doanh nghiệp được xác định bằng số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Căn cứ khoản 4 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp trên cùng quận/huyện

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi trụ sở chính, mà địa chỉ trụ sở chính trên cùng địa bàn quận/huyện thì doanh nghiệp thực hiện theo thủ tục như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi trụ sở chính

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn thay đổi trụ sở chính cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu. Thông báo này phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ về thay đổi trụ sở chính (thành phần hồ sơ như đã nêu ở trên) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, và có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp sang quận/huyện, tỉnh khác

Doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận/huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đang đặt trụ sở, thì cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành chốt thuế khi thay đổi trụ sỏ chính sang quận/huyện, tỉnh khác

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý; thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế tại quận/huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cũ; và đã có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi trụ sở chính.

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp gồm các loại giấy tờ sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ về thay đổi trụ sở chính đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Phòng Đăng ký kinh doanh khi tiếp nhận hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp phải trao Giấy biên nhận, sau đó có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi trụ sở chính thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Dịch vụ của Luật sư X về thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm nhiệt, chúng tôi rất hân hạnh hỗ trợ các thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp. Như đã trình bày ở trên, quy trình thay đổi trụ sở chính bao gồm nhiều thành phần hồ sơ, nhiều cơ quan giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi tối đa được hưởng (về thuế, phí…) cũng như tiết kiệm thời gian, công sức, giảm thiểu các chi phát sinh, hãy liên hệ với Luật sư X.

Dịch vụ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp gồm những gì?

+ Tư vấn thủ tục và quy trình thực hiện thay đổi trụ sở chính;

+ Hỗ trợ thu thập, kê khai những văn bản cần thiết khi thực hiện thay đổi trụ sở chính;

+ Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giấy tờ hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật;

+ Đại diện thay mặt thực hiện thủ tục với cơ quan hành chính nhà nước;

+ Bàn giao sau khi có kết quả hợp lệ.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ của Luật sư X về thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp?

– Dịch vụ chính xác, nhanh gọn:

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có kiến thức chuyên môn vững vàng và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp. Nên quy khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi sử dụng dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp.

– Đúng thời hạn:

Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“ chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

– Chi phí:

Chi phí dịch vụ của Luật sư X về thay đổi trụ sở doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm, độ phức tạp, tính chất của từng vụ việc cụ thể. Nhưng Luật sư X cam kết đảm bảo chi phí hợp lý, có tính cạnh tranh cao, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

– Bảo mật thông tin khách hàng:

Mọi thông tin về doanh nghiệp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được Luật Sư X bảo mật tuyệt đối.

Video Luật sư đề cập vấn đề thay đổi trụ sở công ty

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833.102.102

Mời bạn xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh hoạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp gồm những gì?

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
+ Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh;
+ Quyết định của doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ của chi nhánh;
+ Biên bản họp của doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ của chi nhánh;
+ Bản sao giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh hoạch toán độc lập của doanh nghiệp gồm những gì?

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ chi nhánh hoạch toán độc lập cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
+ Văn bản bên thuế cung cấp: tình trạng nộp thuế của chi nhánh;
+ Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh;
+ Quyết định của doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ của chi nhánh;
+ Biên bản họp của doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ của chi nhánh;
+ Bản sao giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm