Dịch vụ xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Trong quá trình kinh doanh thì nhiều doanh nghiệp sẽ bị thất lạc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật sư X xin hỗ trợ cung cấp dịch vụ cấp lại giấy phép kinh doanh khi bị mất, cháy, hỏng.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

1. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh

Trước đây, mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là ám ảnh của nhiều người. Việc mất loại giấy tờ này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn thực hiện các giao dịch với đối tác, vay vốn ngân hàng… ở thời điểm hiện tại thì việc xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh đã dễ dàng hơn rất nhiều, chủ doanh nghiệp sẽ không cần phải xin xác nhận từ phía công an hay chính quyền địa phương nữa mà chỉ cần thực hiện 2 bước như sau:

  • Bước 1: Hoàn thành Mẫu Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp (theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT): Nhớ ghi đầy đủ thông tin cũng như có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật;
  • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch & đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trước đây doanh nghiệp rất vất vả để xin xác nhận về rơi giấy tờ tại công an hay thực hiện thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh là cách để có được lại giấy phép. Tuy nhiên giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Mẫu giấy đề nghị:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: ……………..

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: …………..

Lý do đề nghị cấp lại: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)1

______________________

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

2. Dịch vụ xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Mặc dù thủ tục khá đơn giản nhưng vì lý do về thời gian và sợ sai sót về hồ sơ khiến mất thêm thời gian của doanh nghiệp, Luật sư X hân hạnh hỗ trợ cung cấp dịch vụ này với chi phí chỉ 500.000đ và trong thời gian 3 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận lại được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công việc của Luật sư X khi cung cấp dịch vụ:

  • Tư vấn về thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh;
  • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ;
  • Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả.

Hãy liên hệ với Luật sư X khi có nhu cầu xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh, thành lập công ty: 0971 624 624

 

Từ khóa: ,