Diện tích tách thửa tối thiểu tại tỉnh Hải Dương

Để được phép tách thửa đất thì cần đáp ứng nhiều điều kiện, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo diện tích đất tối thiểu sau khi tiến hành tách. Vậy diện tích tách thửa tối thiểu tại Tỉnh Hải Dương là bao nhiêu?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ:

  • Luật đất đai 2013
  • Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Tỉnh Hải Dương

Nội dung tư vấn

1. Thửa đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì Thừa đất được định nghĩa là: “Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.”

Một mảnh đất khi tiến hành tách phải đảm bảo diện tích đổi thiểu để phù hợp với quy hoạch của địa phương, tránh tình trạng cắt xén đất tràn lan gây ảnh hưởng mỹ quan và các hộ gia đình xung quanh.

Rõ ràng nếu thửa đất không đáp ứng đủ điều kiện này sẽ không được phép tách thửa.

2. Diện tích tách thửa tối thiểu của Tỉnh Hải Dương

Điều 10. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất ở:

  • Đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m2 (ba mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 03m (ba mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m (năm mét).
  • Đối với thửa đất ở thuộc khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 (sáu mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 04m (bốn mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m (năm mét).

Những khu vực không được thực hiện tách thửa đất ở:

Nghiêm cấm việc tách thửa đất ở đối với các khu vực sau đây đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà khi giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đã thực hiện theo quy hoạch đó:

  • Khu đô thị;
  • Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;
  • Khu dân cư, điểm dân cư nông thôn;
  • Khu dân cư tái định cư.

Hi vọng rằng, Quý khách đã hiểu hơn về quy định này và có thể sử dụng làm căn cứ thực hiện thủ tục.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.