Diện tích tách thửa tối thiểu tại Tỉnh Kiên Giang

Để được phép tách thửa đất thì cần đáp ứng nhiều điều kiện, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo diện tích đất tối thiểu sau khi tiến hành tách. Vậy diện tích tách thửa tối thiểu tại Tỉnh Kiên Giang là bao nhiêu?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ:

  • Luật đất đai 2013
  • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Tỉnh Kiên Giang

Nội dung tư vấn

1. Thửa đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì Thừa đất được định nghĩa là: “Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.”

Một mảnh đất khi tiến hành tách phải đảm bảo diện tích đổi thiểu để phù hợp với quy hoạch của địa phương, tránh tình trạng cắt xén đất tràn lan gây ảnh hưởng mỹ quan và các hộ gia đình xung quanh.

Rõ ràng nếu thửa đất không đáp ứng đủ điều kiện này sẽ không được phép tách thửa.

2. Diện tích tách thửa tối thiểu của Tỉnh Kiên Giang

Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m:

  • Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45 m2;
  • Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m;
  • Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

Thửa đất ở không thuộc trường hợp trên:

  • Diện tích của thửa đất sau khi trừ chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36 m2;
  • Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;
  • Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

Hi vọng rằng, Quý khách đã hiểu hơn về quy định này và có thể sử dụng làm căn cứ thực hiện thủ tục.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.