Điều 64: Luật hôn nhân và gia đình 2014

Điều 64. Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh hãy liên hệ ngay!