Điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?

bởi Ngọc Gấm
Điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?

Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết thêm thông tin về việc điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?. Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Trong quá trình làm giấy khai sinh cho con, sẽ có một số trường hợp giấy khai sinh sau khi được cấp đã có những lỗi sai sót về thông tin cá nhân. Việc xảy ra những lỗi sai sót này là điều không mong muốn đối với mọi người. Khi phát hiện những lỗi sai sót về thông tin cá nhân, người dân sẽ đi làm các thủ tục điều chỉnh giấy khai sinh. Vậy theo quy định của pháp luật thì điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào? LSX mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

Luật Hộ tịch 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Thông tư 04/2020/TT-BTP 

Quyết định 1872/QĐBTP

Quy định về quyền khai sinh của công dân Việt Nam

Theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được khai sinh, khai tử như sau;

  • Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.
  • Cá nhân chết phải được khai tử.
  • Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.
  • Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về giấy khai sinh như sau: Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con; cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà; hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em; có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.
  • Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh như sau:

– Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

– Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

– Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Quy định về điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh của con

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau: Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:

– Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

– Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014 quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

– Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?

Điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?

Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

  • Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
  • Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

– Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề Điều chỉnh tên cha mẹ trong giấy khai sinh như thế nào?. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; sổ xác nhận tình trạng hôn nhân; hạn sử dụng căn cước công dân có gắn chip, cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, cách tra số mã số thuế cá nhân; hợp pháp hóa lãnh sự Hà Nội; hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, giá đất bồi thường khi thu hồi đất; thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Có thể làm lại giấy khai sinh cho con với tên cha và mẹ là ông bà ngoại không?

Trường hợp đã khai sinh cho cháu (chỉ có mẹ đứng tên). Về nguyên tắc thì để đứng tên cha mẹ trẻ trên giấy khai sinh phải có căn cứ chứng minh mối quan hệ cha mẹ con, ở đây bạn không thể khai sinh cho con với tên cha và mẹ là ông bà ngoại được. Nếu muốn có tên bố đứa bé trong giấy khai sinh thì bạn phải làm thủ tục nhận cha con cho cháu bé.

Cha mẹ nuôi có thể đổi họ của con nuôi sang họ cha, mẹ nuôi được không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định:
– Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.
– Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.
– Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.
Theo đó cha mẹ nuôi hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi họ, tên của con nuôi. Trường hợp con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của con nuôi trước khi thay đổi.

Làm giấy khai sinh rồi có đổi tên được không năm 2022?

Căn cứ theo Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền đổi tên ta có thể thấy được, Nhà nước cho phép công dân Việt Nam, tuy nhiên việc thay đổi tên trong giấy khai sinh phải tuân theo những điều kiện mà pháp luật đã quy định về các trường hợp được đổi tên trong giấy khai sinh.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm