Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

bởi
Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021 có nhiều điểm đổi mới. Một trong những điểm mới đang được người lao động quan tâm đó là điều kiện nghỉ hưu trước tuổi là gì? Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi là bao nhiêu? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật lao động 2019;
 • Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Nội dung tư vấn:

1.Độ tuổi nghỉ hưu năm 2021

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

 • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
 • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động 2019 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động 2019 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

2.1. Trường hợp không suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Năm 2021 lao động nam từ đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 50 tuổi 04 tháng. Những năm tiếp theo tăng theo lộ trình.
 • NLĐ có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, từ năm 2021 điều kiện tuổi nghỉ hưu sẽ thấp hơn 10 tuổi. Năm 2021 cụ thể đối với lao động nam phải từ đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải từ đủ 45 tuổi 04 tháng. Những năm tiếp theo sẽ tăng theo lộ trình.
 • Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp (không quy định tuổi).

Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác. Năm 2021, lao động nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng, lao động nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng.
 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; Tức là năm 2021, nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng. Nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng.
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (không quy định tuổi).

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi nhưng không suy giảm khả năng lao động như trên thì mức lương hưu được hưởng bằng mức lương hưu được hưởng khi nghỉ đúng tuổi.

2.2. Trường hợp suy giảm khả năng lao động

Năm 2021 người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đủ điều kiện sau thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi:

Tuổi Thời gian đóng bảo hiểm xã hội Mức độ suy giảm khả năng lao động
Nam Nữ
Đủ 55 tuổi 03 tháng Đủ 50 tuổi 04 tháng đủ từ 20 năm trở lên Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
Đủ 50 tuổi 03 tháng Đủ 45 tuổi 04 tháng Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Không quy định tuổi – Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Năm 2021 người lao động quy định tại các điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đủ điều kiện sau thì được nghỉ hưu trước tuổi:

Tuổi Thời gian đóng bảo hiểm xã hội Mức độ suy giảm khả năng lao động
Nam Nữ
Đủ 50 tuổi 03 tháng Đủ 45 tuổi 04 tháng đủ từ 20 năm trở lên Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
Không quy định tuổi – Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

3. Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

3.1. Trường hợp không có suy giảm khả năng lao động

Mức lương hưu trong trường hợp này được nhận bằng mức lương hưu được hưởng khi nghỉ hưu đúng tuổi, theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu được nhận khi nghỉ hưu vào năm 2021 được tính như sau:

Lao động nam Mức lương hưu hàng tháng được hưởng= [(45%+ 2%x(A-19)] x Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Lao động nữ Mức lương hưu hàng tháng được hưởng= [(45%+ 2%x(A-15)] x Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

A: thời gian đóng bảo hiểm xã hội (A đủ từ 20 năm trở lên)

3.2. Trường hợp có suy giảm khả năng lao động

Mức lương hưu trong trường hợp này được nhận bằng mức lương hưu được hưởng khi nghỉ hưu đúng tuổi, theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu được nhận khi nghỉ hưu vào năm 2021 được tính như sau:

Lao động nam Mức lương hưu hàng tháng được hưởng= [(45%+ 2%x(A-19)-2%x(60 tuổi 03 tháng- B)] x Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Lao động nữ Mức lương hưu hàng tháng được hưởng= [(45%+ 2%x(A-15)-2%x( 55 tuổi 04 tháng- B)] x Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

A: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội ( A đủ từ 20 năm trở lên)

B: Số tuổi của người lao động tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi

Bài viết trên đây của luật sư X đã giải đáp các thắc mắc của bạn về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi cũng như mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi. Luật sư X rất mong bài viết giúp ích cho bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm