Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa X

bởi Thanh Trúc
độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa x

Hầu như mọi sinh viên khi tham gia học tập hệ cao đẳng, đại học đều phải kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều bạn không biết độ tuổi được kết nạp Đoàn là bao nhiêu tuổi. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X để biết thêm về độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa X.

Căn cứ pháp lý

  • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X
  • Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn sửa đổi khóa X

Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, độ tuổi được kết nạp Đoàn được quy định như sau: “Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi; Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt”.

Trong một số trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, tuy nhiên họ có bố mẹ, anh, chị, em ruột bị giam giữ thì trước khi kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp. Trường hợp thanh niên đang công tác trong các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức và có nguyên vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú sẽ đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn xem xét ra quyết định kết nạp.

Như vậy, độ tuổi kết nạp là từ 16 tuổi. Ví dụ anh H sinh ngày 2/5/2000 đến ngày 2/5/2015 anh H tròn 15 tuổi. Ngày 3/5/2015, anh H được tính là từ 16 tuổi.

Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo thực hiện Điều lệ Đoàn sửa đổi khóa X

Theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X quy định: “Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn“. Như vậy, độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo thực hiện Điều lệ sửa đổi khóa X là từ 16 tuổi.

Đối với đoàn viên quá 30 tuổi, nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định nhưng đoàn viên không được quá 35 tuổi.

Chức năng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chi Minh

Một số chức năng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà bạn phải biết:

  • Đoàn TNCS là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất.
  • Đoàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình các cán bộ Đảng viên đồng thời tham gia vận động xây dựng Đảng, triển khai bồi dưỡng cán bộ cho Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân.
  • Đoàn TNCS là đội quân xung kích cách mạng, đi đầu trong mọi lĩnh vực.
  • Theo pháp luật, Đoàn TNCS là tổ chức chính trị – xã hội đồng thời là nơi để thanh niên có điều kiện cống hiến, trưởng thành, là môi trường mọi người có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của bản thân,…

Để tạo môi trường cống hiến, trưởng thành cho các đoàn viên, Đoàn cần làm tốt một số việc sau:

Thứ nhất, tạo môi trường giúp thế hệ thanh niên phát huy được vai trò xung kích của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thứ hai, phát triển đa dạng các hình thức giáo dục dành cho các tầng lớp thanh niên, tạo nền tảng hướng đến những giá trị cao đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Thứ ba, nâng cao các hoạt động, phong trào hành động cách mạng góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ,…

Thứ tư, tổ chức cho thanh niên tham gia các chương trình trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, chủ động tiếp cận công việc mới, thử thách, chủ động đi đầu trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định về an toàn giao thông,…

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn sửa đổi khóa X“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến công ty tạm ngừng kinh doanh ; giấy phép bay Flycam…. của Luật Sư X, hãy liên hệ: 0833.102.102.

Hoặc qua các kênh sau:

Facebook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Độ tuổi được xét kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X quy định: “Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn“. Như vậy, độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo thực hiện Điều lệ sửa đổi khóa X là từ 16 tuổi.

35 tuổi có được kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không?

Độ tuổi tối đa được kết nạp đoàn là 30 tuổi. Đối với đoàn viên quá 30 tuổi, nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định nhưng đoàn viên không được quá 35 tuổi.

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm