Game thủ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân

bởi Luật Sư X
Game thủ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, ngành công nghiệp điện tử rất phát triển kéo theo có một ngành nghề mới cũng phát triển theo đó là làm game thủ. Vì nghề này thường có thu nhập cao, không những thế có các phần thưởng khi đi đấu giải do trong và ngoài nước tổ chức. Vậy khi làm game thủ thì người đó có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không  Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Nội dung tư vấn:

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Do đó việc nộp thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

Đối tượng phải nộp thuế TNCN gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế:

– Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

2. Game thủ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo Khoản 1 và 2, Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân:

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Như vậy, những game thủ đều thuộc đối tượng nộp thuế theo Điều 2, Khoản 1 và 2 đã quy định.

Căn cứ theo Khoản 1 và 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

c) Tiền thù lao dưới các hình thức;

Như vậy, thu nhập của game thủ thuộc thu nhập chịu thuế theo quy định ở những khoản trên.

Vậy, game thủ cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam

Hy vọng bài viết có ích cho bạn ! 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm