Gặp người trong trạng thái nguy hiểm nhưng không cứu bị xử lý sao?

Luật sư cho tôi hỏi, tôi gặp người bị tai nạn xe có vẻ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc đó tôi không có xe hay phương tiện gì để có thể cứu giúp người ta nên tôi đã lảng đi chỗ khác, vậy có có phải phạm tội không cứu giúp người phải không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Không cứu giúp người đang ở trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng là thái độ, cách sống đáng phê phán. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp nạn nhân đã tử vong do không được cứu chữa kịp thời. Vì vậy, hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm được xác định là một tội danh và được quy định trong Bộ luật hình sự 2015:

Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Để xác định bạn có phải chịu trách nhiệm hình sự trên hay không cần xét các yếu tố sau:

  • Mặt khách thể của tội phạm: Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đã gián tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác.
  • Mặt khách quan của tội phạm là hành vi không hành động phạm tội. ở đây, người phạm tội đã không thực hiện hành vi cứu giúp người khác mặc dù có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện nghĩa vụ này do sợ bị hiểu nhầm; sợ liên quan, phiền phức; quan niệm lạc hậu dẫn đến hậu quả người không được cứu giúp chết.
  • Mặt chủ quan của tội phạm: lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp. Ở đây người phạm tội nhận thức được hành vi không cứu giúp của mình là nguy hiểm, thấy được hậu quả chết người có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho hậu quả chết người xảy ra.
  • Chủ thể của tội phạm: chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 trở lên. Ngoài ra, cũng theo quy định tại Khoản 2 còn có một loại chủ thể là chủ thể đặc biệt là người mà theo pháp luật hoặc nghề nghiệp quy định phải có nghĩa vụ cứu giúp.

Do đó, xét tất cả các yêu tố trên thì bạn đã có hành vi không cứu giúp người phạm tội. Mặc dù bạn không có phương tiện giúp đỡ nhưng lúc đó bạn có đủ điều kiện hô hào người khác vào để giúp đỡ người bị tai nạn trên. Nhưng nếu người đó không chết thì bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trên. Còn nếu có hậu quả chết người thì bạn sẽ bị phạt cảnh cáo nhắc nhở hoặc nặng hơn là phạt từ từ ba tháng đến hai năm.

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay