Hồ sơ hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm các tài liệu gì?

bởi Hương Giang
Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

Trong bối cảnh hiện nay, hợp đồng là một trong những tài liệu được sử dụng phổ biến và gần như không thể thiếu đối với mọi giao dịch. Việc các bên tham gia ký kết vào hợp đồng bằng văn bản sẽ là căn cứ quan trọng để hợp pháp hóa quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Vậy cụ thể, căn cứ theo quy định hiện hành, Mẫu hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là mẫu nào? Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là gì? Nội dung cần có trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh gồm những nội dung nào? Tại bài viết này, LSX sẽ giải đáp lần lượt từng băn khoăn trên cho quý độc giả.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

Dự án đầu tư kinh doanh thường là những dự án có giá trị lớn. Do đó, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, các bên thông thường sẽ ký kết hợp đồng và thực hiện theo đúng Vậy theo quy định hiện hành, Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là gì, bạn đọc hãy theo dõi nội dung dưới đây để được làm rõ nhé:

Căn cứ Điều 71 Luật Đấu thầu 2023, ký kết hợp đồng và nguyên tắc thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh áp dụng từ ngày 01/01/2024 được quy định như sau:

(i) Việc ký kết hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn còn hiệu lực;

– Tại thời điểm ký kết, nhà đầu tư được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

(ii) Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và biên bản đàm phán, hoàn thiện hợp đồng.

(iii) Cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu (trong trường hợp được ủy quyền) ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn. Đối với nhà đầu tư liên danh, tất cả các thành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng.

(iv) Việc thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh tuân thủ nguyên tắc:

– Các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

– Bảo đảm trung thực, hợp tác và đúng pháp luật.

– Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh
Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

Nội dung cần có trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

Công ty B nhận thấy mặt hàng khẩu trang trong bối cảnh hiện nay đang được tiêu thụ rất lớn, do đó muốn ký hợp đồng với công ty B để phân phối mặt hàng này. Công ty B băn khoăn không biết theo quy định hiện hành, Nội dung cần có trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh gồm những nội dung nào, bạn đọc hãy theo dõi nội dung dưới đây để được làm rõ nhé:

Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

– Thông tin về các bên ký kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, thời hạn hợp đồng;

– Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm: mục tiêu, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án; quy mô và tổng vốn đầu tư; điều kiện sử dụng đất và tài nguyên khác (nếu có); phương án, yêu cầu về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức xây dựng công trình phụ trợ (nếu có); bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường; trường hợp bất khả kháng và phương án xử lý trong trường hợp bất khả kháng;

– Trách nhiệm thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức xây dựng công trình phụ trợ (nếu có); giao đất, cho thuê đất (nếu có);

– Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc thực hiện các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu; việc thành lập doanh nghiệp để quản lý dự án đầu tư kinh doanh (nếu có);

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; các nguyên tắc, điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Pháp luật điều chỉnh hợp đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Căn cứ: Điều 73 Luật Đấu thầu 2023.

Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh
Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

Hồ sơ hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm các tài liệu gì?

Công ty V vừa qua có mở gói thầu cung cấp các vật liệu trong phòng thí nghiệm. Qua quá trình lựa chọn nhà thầu thì công ty V quyết định ký kết hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với công ty N. Khi đó các công ty cần chuẩn bị hồ sơ hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Vậy khi đó, theo quy định hiện hành, Hồ sơ hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm các tài liệu gì, bạn đọc hãy theo dõi nội dung dưới đây để được làm rõ nhé:

Hồ sơ hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm các tài liệu sau đây:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng (nếu có);

– Biên bản đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

– Hồ sơ dự thầu và tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;

Hồ sơ mời thầu và tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu;

– Tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ: Điều 72 Luật Đấu thầu 2023.

Thời hạn hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

Thông thường, khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào, các bên thường ký kết hợp đồng bằng văn bản để đảm bảo tính pháp lý, đặc biệt là các hợp đồng có giá trị lớn như hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh sẽ có thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy cụ thể, theo quy định hiện hành, Thời hạn hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là bao lâu, bạn đọc hãy theo dõi nội dung dưới đây để được làm rõ nhé:

– Thời hạn hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là khoảng thời gian thực hiện hợp đồng được xác định trong hợp đồng ký kết giữa các bên.

– Thời hạn hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được tính từ thời điểm hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh có hiệu lực cho đến khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thực hiện các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.

– Hết thời hạn hợp đồng, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Căn cứ: Điều 74 Luật Đấu thầu 2023.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được sửa đổi trong các trường hợp nào?

Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được sửa đổi trong các trường hợp sau đây:
+ Điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư dẫn đến thay đổi nội dung hợp đồng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
Việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư phải bảo đảm đáp ứng năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện sau khi điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh;
+ Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan;
+ Trường hợp khác được các bên thỏa thuận tại hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
+ Việc chuyển nhượng phải được người có thẩm quyền chấp thuận;
+ Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;
+ Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cam kết kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo quy định tại hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm