Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì?

bởi Ngọc Gấm
Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Trong quan hệ lao động hiện nay có hai loại hợp đồng mà bạn thường nghe nhiều nhất chính là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Đối với hợp đồng không xác định thời hạn là loại hợp đồng thường xuất hiện đối với những người làm việc lâu năm tại các doanh nghiệp nên loại hợp đồng này không được nhiều người lao động biết đến. Vậy câu hỏi đặt ra là hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Để cung cấp thêm cho quý đọc giả thông tin về hợp đồng lao động không thời hạn là gì. LSX mời bạn tham khảo bài viết sau của chúng tôi.

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động không xác định thời gian làm việc của người lao động tại một doanh nghiệp nào đó, tức là người lao động có thể gắn bó vưới doanh nghiệp đó cho bên khi nghỉ hưu. Đây là loại hợp đồng lao động mà bất kỳ một người lao động nào cũng mong muốn ký kết. Chính vì thế đây là mục tiêu hàng đầu phấn đấu làm việc của bất kỳ một nhân viên nào.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;”

Nội dung của hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài khi làm việc với doanh nghiệp khi người lao động đã ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, các nội dung của hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải được quy định đầy đủ và chi tiết. Việc thể hiện nội dung của hợp đồng lao động không xác định thời hạn có thể thông qua một hợp đồng mới hoặc thông qua phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung hợp đồng lao động như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.”

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?
Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Những lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Khi ký kết hợp đồng lao động có xác định thời hạn với một doanh nghiệp nào đó bạn cần biết được thông tin rằng nếu sau hai lần ký kết hợp đồng xác định thơi hạn và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu muốn sử dụng bạn tiếp tục thì bạn có quyền yêu cầu được ký hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu công ty bắt bạn phải ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn tiếp thì bạn có quyền từ chối vì đó là hành vi không đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các lưu ý khi hợp đồng lao động không xác định thời hạn như sau:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Hợp đồng lao động không thời hạn chấm dứt khi nào?

Hợp đồng lao động không thời hạn chấm dứt khi nào? Theo quy định của pháp luật mặc dù hợp đồng ký không xác định thời hạn tuy nhiên về phía doanh nghiệp và người lao động sẽ có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp nhất định tuy nhiên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về mặt pháp lý để tránh các tranh chấp xảy ra.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;”

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;”

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn về phía người sử dụng lao động là doanh nghiệp sẽ thuộc về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, còn về phía người lao động chính là bản thân người lao động trực tiếp làm việc cho doanh nghiệp. Chính vì thế khi ký kết hợp đồng bạn cần xác nhận các đối tượng

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau:

“1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.”

Thông tin liên hệ:

Vấn đề Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì?” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Có được giao kết 02 HĐ không xác định thời hạn tại 02 nơi?

– Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
– Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Quy định về phụ lục HĐ không xác định thời hạn?

– Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Làm việc không trọn thời gian trong HĐ không xác định thời hạn tính như thế nào?

– Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.
– Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.
– Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm