Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận ràng buộc giữa doanh nghiệp và người lao động. Vì vậy, ký kết hợp đồng lao động là điều cần thiết đối với hai bên, nhưng ký kết loại hợp đồng nào đáp ứng được yêu cầu của đôi bên. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp và người lao động lựa chọn ký kết hợp đồng lao động không thời hạn. Vậy hợp đồng lao động không thời hạn là gì và có ưu điểm gì khiến cho các bên chọn

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động