Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận ràng buộc giữa doanh nghiệp và người lao động. Vì vậy, ký kết hợp đồng lao động là điều cần thiết đối với hai bên, nhưng ký kết loại hợp đồng nào đáp ứng được yêu cầu của đôi bên. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp và người lao động lựa chọn ký kết hợp đồng lao động không thời hạn. Vậy hợp đồng lao động không thời hạn là gì và có ưu điểm gì khiến cho các bên chọn nó.Tham khảo bài viết sau của luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1.Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.  Hợp đồng lao động không thời hạn hay còn được gọi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn là một trong những loại hợp đồng mà pháp luật cho phép giao kết. Bộ luật lao động 2012 quy định hợp đồng lao đồng phải được ký kết theo một trong các dạng sau đây: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn,  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. Tùy vào mục đích và tính chất công việc mà các bên có thể chọn loại hợp đồng lao động phù hợp với đôi bên. Đồng thời, các loại hợp đồng này được phân loại dựa trên hợp đồng có hiệu lực bao lâu. Do đó, hợp đồng lao động không xác định thời hạn có thể hiểu đơn giản là loại hợp đồng mà đôi bên không xác định thời hạn hay thời điểm hợp đồng chấm dứt. Bộ luật Lao động 2012 cũng quy định cụ thể về loại hợp đồng này như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Theo đó, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thường không có thời gian kết thúc hợp đồng và hợp đồng chỉ kết thúc khi bên người lao động tuyên bố chấm dứt hợp đồng hoặc người sử dụng lao động tuyên bố chấm dứt hợp đồng nếu đáp ứng được điều kiện do pháp luật quy định. Và hợp đồng lao động không xác định thời hạn có hiệu lực tính từ ngày ký.

2.Đặc điểm của hợp đồng lao động không thời hạn:

Như đã nói ở trên thì hợp đồng lao động không xác định thời hạn khác biệt so với các hợp đồng khác về thời hạn, thời điểm hợp đồng chấm dứt. Cũng vì lẽ đó mà người sử dụng lao động và người lao động khi ký kết loại hợp đồng này cũng sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ khác biệt so với khi ký kết loại hợp đồng khác, cụ thể:

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần phải có lý do cụ thể và cũng không bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng lao động như khi ký kết các loại hợp đồng khác  nhưng phải thông báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Ngược lại đối với người sử dụng lao động, chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục  mà khả năng lao động chưa hồi phục.
 • Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
 • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn trong trường hợp người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Đồng thời, người sử dụng lao động cũng phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với một trong các lý do trên. Theo đó, ta có thể thấy loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn này khá có lợi cho người lao động và đảm bảo được tối đa quyền lợi của người lao động nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến lợi ích của người sử dụng lao động.

3. Nội dung hợp đồng lao động không thời hạn:

Một hợp đồng lao động không thời hạn thường có những nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,