Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp năm 2022

bởi Hương Giang
Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp

Hiện nay, việc tham gia ký kết hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp diễn ra rất phổ biến. Các cá nhân, tổ chức tham gia ký kết hợp đồng này thì cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật bao gồm tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng,… Vậy theo quy định, Mẫu Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp năm 2022 là mẫu nào? Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp được đánh giá dựa trên căn cứ nào? Khi nào thì hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp đạt yêu cầu theo quy định? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đền này thông qua bài viết “Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp” cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Thế nào là hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp?

Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét. Theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành, cụ thể trong Luật đấu thầu năm 2013 thì chưa có quy định nào định nghĩa như thế nào là hợp đồng tương tự trong đấu thầu. Tuy nhiên, hợp đồng tương tự trong đấu thầu có thể hiểu là hợp đồng thực hiện toàn bộ trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xem xét.

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp được đánh giá dựa trên căn cứ nào?

Căn cứ để đánh giá hồ sơ mời thầu được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 39 Luật đấu thầu năm 2013, cụ thể như sau:

“Điều 39. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

2. Phương pháp giá đánh giá:

a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất”.

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp
Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp như thế nào thì đạt yêu cầu?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT các hợp đồng tương tự được xem là hợp lệ khi thỏa mãn các tiêu chí sau:

  • Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.
  • Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. Trong trường hợp 2 công trình có cấp thấp liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đãng xét thì được đánh giá là 1 hợp đồng xây lắp tương tự.
  • Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn phải đảm bảo các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xem xét.
  • Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu đảm bảo có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ___ (1)

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng (2)
Ngày ký hợp đồng (3)
Ngày hoàn thành(4) 
Giá hợp đồng(5)  (6)Tương đương _____ VND hoặc USD
Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm (7) (8) (9)Tương đương _____ VND hoặc USD
Tên dự án:(10)
Tên chủ đầu tư: (11)
Địa chỉ: (12)Điện thoại/fax: (13)E-mail:(14)
Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương III (2)
1. Loại hàng hóa (15)
2. Về giá trị(16)
3. Về quy mô thực hiện(17)

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan.

Ghi chú:

(1) Nhà thầu kê khai theo mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Tải về mẫu hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết Luật sư X tư vấn về “Hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp” Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật sư X luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến hướng dẫn Tra cứu chỉ giới xây dựng của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102 để được các chuyên gia pháp lý của Luật sư X tư vấn trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Yêu cầu đối với nhà thầu thực hiện hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp là gì?

Đối với hợp đồng yêu cầu do nhà thầu thực hiện là “Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp” chứ không phải “Kinh nghiệm chung về thi công xây dựng”, điều này đồng nghĩa với việc khi xác định hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện đối với một hợp đồng cụ thể không nhất thiết nhà thầu đó phải trực tiếp là nhà thầu thi công toàn bộ công việc thuộc hợp đồng mà khái niệm trên đã được mở rộng là “Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý”, đồng nghĩa với việc nhà thầu có thể là tổng thầu, hoặc nhà thầu quản lý hợp đồng xây dựng đó miễn là nhà thầu chịu trách nhiệm trước bên trao hợp đồng về toàn bộ nội dung hợp đồng đó.

Số lượng hợp đồng và giá trị tối thiểu trong hợp đồng tương tự được quy định như thế nào?

Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý trong vòng {thông thường 3-5 năm} năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):
Số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc
Số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.”

Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự như thế nào?

Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của thành viên trong liên danh phải căn cứ vào phần công việc mà thành viên đó đảm nhận. Trong ví dụ nêu trên, trường hợp nhà thầu với tư cách là liên danh gồm 2 thành viên, mỗi thành viên đảm nhận thực hiện 50% giá trị gói thầu thì từng thành viên liên danh được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tượng tự nếu:
(i) Từng thành viên trong liên danh đã hoàn thành 1 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, có giá trị tối thiểu là 15 tỷ đồng.
(ii) Từng thành viên trong liên danh thực hiện nhiều hơn 1 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu, trong đó ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 5 tỷ đồng và tổng giá trị các công trình tương tự của mỗi thành viên không thấp hơn 30 tỷ đồng.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm