Im lặng có đồng nghĩa với việc đồng ý giao kết hợp đồng?

Giao kết dân sự, ký kết hợp đồng là một trong những hành vi pháp lý tạo lập mối quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Bởi vậy, hành vi này được xem là hành vi khá quan trọng. Trong cuộc sống, người ta thường quan điểm rằng “im lặng là sự đồng ý”. Vậy, dưới góc độ giao kết hợp đồng, liệu suy nghĩ này có đúng hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Khi nào thì hợp đồng có hiệu lực?

Hợp đồng dân sự có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng. Căn cứ vào Điều 400 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng

1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Như vậy:

  • Nếu Thời điểm giao kết hợp đồng đa phần vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết hợp đồng.
  • Nếu các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đã thỏa thuận đó.
  • Nếu, Nếu hợp đồng là loại hợp đồng thỏa thuận bằng lời nói thì thời điểm giao kết hợp đồng được tính tại thời điểm các bên thỏa thuận về nội dung của hợp đồng
  • Nếu là hợp đồng thỏa thuận bằng văn bản thì thời điểm giao kết chính là thời điểm các bên ký vào hợp đồng hoặc  thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Bởi vậy mà,  hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2. Im lặng có được xem là đồng ý chấp thuận giao kết hợp đồng?

Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được chấp nhận giao kết hợp đồng theo như phân tích ở trên. Còn việc chấp nhận giao kết được thể hiện bằng sự trả lời của bên được để nghị. Cụ thể được thể hiện tại Điều 393 Luật dân sự 2015:

Điều 393. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

Theo đó, việc bên được đề nghị giao kết im lặng không được xem là việc chấp thuận lời đề nghị giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu sự im lặng này là thói quen được xác lập giữa các bên thì việc im lặng này được xem là sự chấp thuận. 

Như vậy, việc im lặng từ bên được đề nghị giao kết hợp đồng không mặc nhiên với việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Nhưng trong một số trường hợp, nó lại là trường hợp được mặc nhiên là chấp thuận. Cụ thể, hai trường hợp được xem là chấp thuận bằng sự im lặng khi: 

  • Khi giữa các bên tồn tại thỏa thuận xem sự im lặng của bên nhận đề nghị giao kết là chấp nhận toàn bộ lời đề nghị;
  • Theo thói quen được thiết lập lặp đi lặp lại, thường xuyên của các bên, không cần phải có sự trả lời.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: