Con cái có phải ký tên khi bán nhà hay không?

Bán nhà là việc của bố me, tuy nhiên nhiều khi vẫn thấy công chứng viên yêu cầu có chữ ký của con cái trong hợp đồng mua bán. Tại sao lại như vậy? Điều này có đúng hay không?

Trả lời

Căn cứ:

 

Nội dung tư vấn:

Con cái sẽ phải ký tên vào hợp đồng bán nhà khi con cái cũng là chủ sở hữu của căn nhà đó, nghe thì vô lý nhưng đôi khi sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được cấp cho hộ gia đình và con cái cũng sẽ có quyền định đoạt. Không ký, không bán được!

Cụ thể tại điều 212 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 212. Sở hữu chung của các thành viên gia đình

1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật này.

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  3. Quý khách có thể đặt câu hỏi tại Livestream của LSX tại đây để được tư vấn trực tiếp nhất.

 

VIDEO THAM KHẢO