Làm thêm vào ban đêm được trả lương thế nào?

Hiện nay, do khối lượng công việc của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ngày càng nhiều nên đặt ra vấn đề cho người lao động làm thêm giờ để có thể kịp tiến độ công việc. Vậy, khi làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng lương như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động năm 2012;
  • Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật lao động năm 2012

Nội dung tư vấn:

1. Làm thêm giờ vào ban đêm được tính như thế nào?

Theo Điều 105 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo đó, ban đêm được xác định từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 6 giờ 00 ngày hôm sau. Vì vậy, làm thêm giờ vào ban đêm chính là lúc người lao động làm ngoài khoảng thời gian trên mà pháp luật quy định.

2. Điều kiện để người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Căn cứ theo Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 thì điều kiện để người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người sử dụng lao động cần gồm:

  • Được sự đồng ý của người lao động;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
  • Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của người lao động

Theo Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Theo quy định trên, khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng lương theo công thức sau:

  • Đối với ngày thường: (150% + 30% + 20%) x lương ngày làm việc đó x số giờ làm thêm vào ban đêm
  • Đối với ngày nghỉ hàng tuần: (200% + 30% + 20%) x lương ngày làm việc đó x số giờ làm thêm vào ban đêm
  • Đối với ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương: (300% + 30% + 20%) x lương ngày làm việc đó x số giờ làm thêm vào ban đêm

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay