Liên hệ bản thân về trách nhiệm của đảng viên trong tình hình hiện nay

bởi Hương Nhu
Việc thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm

Để trở thành một đảng viên là cả quá trình nỗ lực không ngừng của mỗi người. Muốn trở thành một người đảng viên ưu tú thì trước hết phải nắm vững được trách nhiệm của mình. Bài viết sau đây của Luật Sư X sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn về vấn đề Liên hệ bản thân về trách nhiệm của đảng viên.

Căn cứ pháp lý

Điều lệ Đảng

Liên hệ bản thân về trách nhiệm của đảng viên

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việc Nam. Vì thế, đảng viên phải luôn phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và phẩm chất chính trị.

Liên hệ bản thân về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên

– Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về việc “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

– Hai là, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng tiến lên.

– Ba là, cán bộ, đảng viên “tự giác nêu gương”trong học tập lý luận chính trị.

– Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Năm là, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

– Sáu là, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Liên hệ bản thân về trách nhiệm của đảng viên

Liên hệ trách nhiệm của người đảng viên trong tình hình hiện nay

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Liên hệ bản thân về trách nhiệm của đảng viên”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về thông tin và hỗ trợ về luật, giấy tờ hành chính và có mong muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu, hãy liên hệ ngay dịch vụ của Luật sư X.

Câu hỏi thường gặp

Quy định sử dụng thẻ Đảng viên như thế nào?

Căn cứ Mục 6.1 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, theo đó phát thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đảng viên được quy định như sau:Sử dụng thẻ đảng viên: Đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

Sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích có bị xử lý kỷ luật không?

Tại Điểm g Khoản 11, Điểm đ Khoản 2 Điều 11 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì hành vi vi phạm đối với thẻ đảng bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật bao gồm:
– Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích;
– Dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm