Lỗi từ 16 đến 18 tuổi điều khiển xe ô tô

Căn cứ pháp lý: 

  • Khoản 6 Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Mức phạt: 1.200.000đ – 3.000.000đ 

Mức phạt cụ thể: 2.100.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể)

Nội dung điều luật:

Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

6. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô.

Luật sư chuyên giải quyết vụ việc liên quan tai nạn, tranh chấp, bồi thường trong vấn đề giao thông, vận tải: 0833.102.102

Từ khóa: