Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế đúng quy định

bởi Hương Giang
Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế

Thuế là khoản nộp bắt buộc vào ngân sách quốc gia theo quy định của pháp luật về thuế. Các khoản tiền này phải được cơ quan nhà nước thường xuyên tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế căn cứ vào tờ khai của mỗi người. Trong một số trường hợp, cá nhân tổ chức có quyền đề nghị hoãn việc kiểm tra này. Vậy khi đó, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế là mẫu nào? Cách soạn thảo mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế ra sao? Thủ tục xin hoãn kiểm tra thuế được thực hiện như thế nào? Đừng lo lắng, bài viết sau đây của LSX sẽ giải đáp lần lượt từng băn khoăn trên cho quý độc giả. Mời quý độc giả cùng theo dõi nhé.

Trường hợp nào phải kiểm tra thuế?

Nhằm kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của cá nhân, tổ chức hiện nay, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra thuế với một số đối tượng nhất định. Việc làm này nhằm mục đích đảm bảo khoản thu cho ngân sách quốc gia, hạn chế thất thoát về thuế. Vậy căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Trường hợp nào phải kiểm tra thuế, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế theo khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế 2019 gồm:

– Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước;

– Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 109 Luật Quản lý thuế 2019:

  • Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không thu thì cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu.
  • Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận; nếu không đủ căn cứ chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung.
  • Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng thì:
Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế
Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc làm căn cứ để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

– Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan

– Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

– Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề;

– Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền;

– Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế đúng quy định

Chị A thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh sản phẩm cho mẹ và em bé. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên chị A muốn hoãn đợt kiểm tra thuế của cơ quan nhà nước sắp tới. Chị A muốn làm đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế nhưng băn khoăn không biết soạn thảo biểu mẫu này ra sao. Sau đây, mời quý độc giả tham khảo và tải về Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế chuẩn quy định tại đây:

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế

Trong một số trường hợp, cá nhân, tổ chức cso quyền làm đơn đề nghị cơ quan nhà nước hoãn kiểm tra thuế. Tuy nhiên, việc hoãn kiểm tra thuế có được đồng ý hay không còn tùy thuộc vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vậy căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Cách soạn thảo mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế ra sao, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

– Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế

– Thông tin doanh nghiệp xin hoãn kiểm tra thuế

+ Tên công ty

Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế
Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế

+ Trụ sở chính ở đâu?

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Trình bày nội dung trong đơn: nêu lý do xin hoãn lại kiểm tra thuế

– Thời gian gia hạn

– Ký xác nhận

Thủ tục xin hoãn kiểm tra thuế như thế nào năm 2024?

Ông D là chủ một doanh nghiệp đồ mỹ nghệ tại tỉnh H. Sắp tới đợt kiểm tra thuế của cơ quan nhà nước nhưng vì một số lý do khách quan, ông D muốn hoãn đợt kiểm tra này. Do đó, ông D thắc mắc không biết liệu căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục xin hoãn kiểm tra thuế được thực hiện như thế nào, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Theo khoản 5 điều 72 thông tư 80/2021/TT-BTC quy định:

Điều 72. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

5. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

a) Ban hành Quyết định kiểm tra thuế

b) Việc kiểm tra theo Quyết định kiểm tra thuế phải được tiến hành chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra trừ trường hợp phải bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 06/KTT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này hoặc hoãn thời gian kiểm tra.

c) Trường hợp người nộp thuế có văn bản đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra, thì văn bản phải nêu rõ lý do và thời gian hoãn hoặc trường hợp cơ quan thuế có lý do bất khả kháng phải hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế trước khi hết thời hạn công bố quyết định kiểm tra theo mẫu số 08/KTT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát sinh lý do bất khả kháng, không thể tiếp tục thực hiện kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ban hành Quyết định kiểm tra để tạm dừng kiểm tra. Thời gian tạm dừng không tính trong thời hạn kiểm tra.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Mẫu đơn đề nghị hoãn kiểm tra thuế đúng quy định. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng thông qua các dịch vụ. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Người nộp thuế có các quyền gì?

Người nộp thuế có các quyền sau đây:
+ Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế;
+ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
+ Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế;
+ Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế;
+ Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế.

Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được quy định thế nào?

Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được quy định như sau:
+ Trường hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan mà phát hiện vi phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ thuế, bị xử phạt theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan
+ Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không thu thì cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận; nếu không đủ căn cứ chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung.
Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc làm căn cứ để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm