Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh mới nhất

bởi Hương Giang
Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh

Thuế là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan nhà nước. Trong một số trường hợp nhất định, cá nhân, tổ chức sẽ được cơ quan nhà nước miễn thuế kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, để được miễn thuế thì cá nhân, tổ chức cần phải làm đơn xin miễn thuế kinh doanh nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Vậy cụ thể, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh là mẫu nào? Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế là gì? Các trường hợp được miễn giảm thuế gồm những trường hợp nào? Tại bài viết này, LSX sẽ giải đáp lần lượt từng băn khoăn trên cho quý độc giả.

Các trường hợp được miễn giảm thuế

Hiện nay, nghĩa vụ thuế có lẽ không còn là nghĩa vụ xa lạ đối với cá nhân, tổ chức trong xã hội. Trong một số trường hợp đặc biệt, người nộp thuế không phải nộp thuế vì đã đáp ứng được các yêu cầu do pháp luật quy định. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Các trường hợp được miễn giảm thuế gồm những trường hợp nào, quý bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Căn cứ khoản 1 Điều 51 Thông tư 80/2021/TT-BTC, các trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Người nộp thuế được hưởng ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế và thu nhập miễn thuế theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thuế tài nguyên: Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản tự nhiên thuộc diện miễn thuế tài nguyên; cá nhân được phép khai thác cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô để phục vụ sinh hoạt thuộc diện miễn thuế tài nguyên; nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt; đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng chương trình an ninh, quân sự, đê điều.

– Lệ phí môn bài: Người nộp lệ phí môn bài thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

– Thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh số thuế phải nộp sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

– Các trường hợp khác người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 52 Thông tư này.

Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh mới nhất

Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh là văn bản được cá nhân hoặc tổ chức sử dụng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp nhận miễn thuế kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách soạn thảo mẫu đơn này chuẩn quy định pháp luật. Sau đây, mời quý độc giả tham khảo và tải về mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh chuẩn quy định tại đây:

Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh
Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Anh N nhận thấy mặt hàng miễn thuế tại các sân bay được tiêu thụ nhiều nên muốn kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiền, đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên anh N phải đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế là gì, quý bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

1. Vị trí đặt cửa hàng miễn thuế

a) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế;

b) Trong nội địa;

c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

d) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế hoặc nằm trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế hoặc khu vực cửa khẩu hoặc thuộc địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu quy định tại Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế chi tiết theo tờ khai hải quan và đối tượng mua hàng để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

3. Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế, quầy nhận hàng trong khu cách ly vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 06 tháng.

Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, bạn cần đáp ứng các điều kiện về vị trí đặt cửa hàng, phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến và hệ thống camera đáp ứng các tiêu chuẩn như trên.

Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh
Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Để bắt đầu kinh doanh hàng hóa miễn thuế, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế gồm những gì, quý bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Theo quy định tại mục 1 Phần II đính kèm thủ tục theo các danh mục ở Phần I ban hành kèm theo Quyết định 1080/QĐ-BTC năm 2020 quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế:

  • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020: 01 bản chính;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chứng từ khác quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.
  • Sơ đồ thiết kế khu vực, vị trí cửa hàng miễn thuế, vị trí lắp đặt hệ thống ca-mê-ra: 01 bản chụp.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp (trừ trường hợp nằm trong khu vực đã được công nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy: 01 bản chụp.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Theo đó, thành phần hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chứng từ khác về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời hồ sơ cũng bao gồm sơ đồ thiết kế khu vực, vị trí cửa hàng miễn thuế, vị trí lắp đặt hệ thống ca-mê-ra và Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp (trừ trường hợp nằm trong khu vực đã được công nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Mẫu đơn xin miễn thuế kinh doanh. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại cơ quan nào?

Bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tới Tổng cục Hải quan bằng phương thức qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

Có mấy cách thức thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế?

Cách thức thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế gồm gửi hồ sơ qua đường điện tử hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến trụ sở Tổng cục Hải quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm