Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất 2019

Ly hôn nhưng phải đầy đủ thủ tục và đúng pháp luật Tòa án mới công nhận thuận tình ly hôn của đôi bên. Trong đó, mẫu đơn xin ly hôn thuận tình đóng một trò rất quan trọng trong quá trình xin ly hôn. Luật sư X cung cấp mẫu đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất 2019. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn:

1. Hồ sơ đơn phương ly hôn: 

Không giống như đăng ký kết hôn, việc ly hôn sẽ có phần phức tạp hơn vì những quan hệ đã được thiết lập mà bây giờ phải chấm dứt nó. Bởi vậy, hồ sơ đặc biệt là đơn xin thuận tình ly hôn đóng một vai trò rất quan trọng. Mặc dù ly hôn là quyền nhưng không phải lúc nào đôi bên cũng có thể ly hôn. Các bên phải đảm bảo được những yêu cầu sau khi chấm dứt ly hôn như sau: 

Điều 55: Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét tháy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của ợợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Như vậy, khi đã đáp ứng về điều kiện ly hôn, các bên sẽ chuẩn bị các hồ sơ sau:

Thứ nhất, Đơn xin ly hôn ( Đơn xin ly hôn phải có: Ngày tháng năm làm đơn khởi kiện; Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; Họ và tên, nơi cu trú, làm việc của hai vợ chồng (Thông tin cá nhân);Trình bày những thông tin nhằm yêu cầu tòa án giải quyết; Danh mục tài liệu chứng cứ làm căn cứ cho những trình bày trên)

Thứ hai, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính

Thứ ba, CMTND (bản có chứng thực)

Thứ tư, Sổ hộ khẩu (bản có chứng thực)

Thứ năm, Bản sao giấy khai sinh của các con

Thứ sáu, Các Giấy tờ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng

Hồ sơ nộp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp:

Thẩm quyền của Tòa án án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền trong việc giả quyết các đơn yêu cầu đồng thuận ly hôn.

Thẩm quyền của của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là những tranh chấp, yêu cầu mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 

 

2. Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình.

Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn đơn gian hơn đơn khởi kiện ly hôn bởi lẽ các bên cùng nhau bàn bạc và thống nhất phương án. Tòa án sẽ căn cứ vào đó để đưa ra quyết định cho phép thuận tình ly hôn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…………………….- TP HÀ NỘI.

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:…………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và  tên vợ: ………………………………….Sinh ngày:……………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………..có đăng ký kết hôn tại UBND phường ………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1.Về con chung có (chưa có)……………………………………………………………………

:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3.  Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4.  Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm ……

Họ và tên chồng                                                                      Họ và tên vợ

 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,