Mẫu hợp đồng cho thuê đất kinh doanh MỚI NHẤT

Việc thuê đất, thuê nhà kinh doanh là một hoạt động nhắm đáp ứng về địa điểm kinh doanh vớ từng nhu cầu của từng doanh nhân muốn kinh doanh nhưng không có đất, có mặt bằng, lại không đủ khả năng tài chính để mua. Bởi vậy, hợp đồng thuê đất kinh doanh trở nên ngày càng phổ biến nhất là ở các thành phố lớn. Mẫu hợp đồng này như thế nào cho đúng pháp luật? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Bộ Luật dân sự 2015
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Nội dung tư vấn:

Luật sư X hân hạnh cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà, đất, hãy liên hệ khi có nhu cầu: 0833 102 102 

1. Các nội dung cần có trong hợp đồng cho thuê đất kinh doanh. 

Một bản hợp đồng cho thuê đất kinh doanh phải chứa những nội dung cơ bản sau: 

+ Thông tin các bên tham gia hợp đồng: 

+ Chi tiết về đất cho thuê: 

+ Thời hạn thuê đất và thời gian giao đất: 

+ Giá tiền thuê, thời hạn và phương thức thanh toán tiền thuê

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

+ Thời điểm hợp đồng có hiệu lực: 

+ Các thỏa thuận khác: 

 • Thỏa thuận các trường hợp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Thỏa thuận thời điểm chấm dứt hợp đồng, điều kiện chấm dứt hợp đồng;
 • Thỏa thuận về tài sản khác gắn liền với đất cho thuê;
 • Thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng: Ghi nhận rõ mức phạt vi phạm nhưng lưu ý mức phạt vi phạm hợp đồng không được vượt quá 8% tổng giá trị hợp đồng;
 • Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp: Ghi nhận rõ cơ quan giải quyết tranh chấp và hình thức giải quyết tranh chấp;
 • Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành.

2. Mẫu hợp đồng Cho thuê đất kinh doanh. 

Luật sư X cung cấp mẫu hợp đồng như sau: 

HỢP ĐỒNG SỐ: CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT KINH DOANH

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

Bên cho thuê đất:

Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

Bên thuê đất:

Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

Hoặc Ông (bà): Tuổi

– Đại diện cho (đối với tổ chức)

– Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………Fax ………………….. (nếu có)………..

Thửa đất cho thuê

– Diện tích đất cho thuê: m2

– Loại đất: Hạng đất (nếu có)

– Thửa số:

– Tờ bản đồ số:

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: do

cấp ngày tháng năm

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

– Thời hạn cho thuê là kể từ ngày     tháng    năm   20    đến ngày    tháng   năm 20

– Số tiền thuê đất (bằng số) là:        đ/m2 (ha)/năm (tháng)

(bằng chữ):

– Mục đích thuê:

– Thời điểm thanh toán:

– Phương thức thanh toán:

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Cam kết khác:

– Hợp đồng này lập tại………. ,ngày…. tháng…… năm….. thành…… bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên, và ký)

BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ  giải quyết tranh chấp đất đai Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay