Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Thông báo tạm ngừng kinh doanh là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng để có thể tiến hành hoạt động tạm ngừng kinh doanh. Vậy một doanh nghiệp tư nhân muốn soạn thảo ra 1 văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh thì cần phải lưu ý những gì? Mời bạn theo dõi bài viết sau của Luật sư X!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo Luật doanh nghiệp 2014, tại khoản 1 Điều 183 có quy định rằng: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định nêu trên, ta thấy rằng, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là cá nhân, số lượng 01 người và phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Một bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những giấy tờ bắt buộc sau:

2. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân là một loại giấy tờ pháp lý bắt buộc trong bộ hồ sơ tạm ngừng. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu thông báo tạm ngừng cho doanh nghiệp tư nhân:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/TB

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

 Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng:

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Trên đây là mẫu giấy thông báo tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay