Mổ ruột thừa có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

bởi Luật Sư X

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc của thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy, mà có một bộ phận tìm cách để trì hoãn việc thực hiện. Vậy thực chất những đối tượng nào mới được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau của Luật sư X.

Căn cứ

Nội dung tư vấn

1. Các thuật ngữ liên quan

Đầu tiên để nắm rõ đối tượng nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, ta cần hiểu các khái niệm sau:

  1. Nghĩa vụ quân sự: theo Điều 4 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định: nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.
  2. Nhập ngũ: là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.
  3. Độ tuổi gọi nhập ngũ: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
  4. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự: 
  • Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.
  • Công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đủ 18 tuổi trở lên.

Như vậy, qua đó ta thấy, công dân khi đủ tuổi và các tiêu chuẩn nhập ngũ thì phải nhập ngũ.

2. Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Như đã trình bày ở trên, công dân khi đủ tuổi và các tiêu chuẩn nhập ngũ thì phải nhập ngũ. Tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quuy định như sau:

“1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng phải nhập ngũ ngay lập tức nếu rơi vào các trường hợp sau đây thì có thể được tạm hoãn nhập ngũ:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Lưu ý:

  • Chỉ một con thương binh hạng hai, con bệnh binh, người nhiễm chất độc màu da cam được hoãn. Gia đình nhiều anh em thì chỉ được 1 trường hợp.
  • Có anh chị đang tại ngũ (quân đội, công an) đều được hoãn. Anh chị ra quân sẽ không hoãn nữa.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

3. Mổ ruột thừa có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Như đã trình bày về các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như trên thì mổ ruột thừa không là trường hợp đương nhiên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu như việc mổ ruột thừa này không đủ căn cứ để kết luận đối tượng chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Do đó, để có thể tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần có bằng chứng chứng minh về sức khỏe trong trường hợp mổ ruột thừa, nếu không có thể bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Mổ ruột thừa có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?”. 

Hy vọng bài viết hữu ích với mọi người!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về pháp luật lao động tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm