Một mạng người trị giá bao nhiêu tiền?

Xét về khía cạnh đạo đức thì mạng người là vô giá. Tuy nhiên nếu đứng trên phương diện pháp luật thì một mạng người trị giá bao nhiêu tiền? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thêm!

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

“Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó” – đây là câu nói đúng trên cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mạng người cũng sẽ có cái giá trị nhất định. Tất nhiên khi xâm phạm đến tính mạng một ai đó thì trách nhiệm ở đây không dừng lại là đền bù bằng tiền mặt mà cá nhân người gây nên thiệt hại cần phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác như về hành chính và hình sự.

Ví dụ: Khi đi ô tô, A đã đi quá tốc độ và gây va chạm với B khiến B thiệt mạng. A sẽ phải bị xử phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông, song song với đó là chịu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành và trách nhiệm dân sự là bồi thường thiệt hại đối với thân nhân người đã mất.

Một mạng người trị giá bao nhiêu tiền?

Tất nhiên, mất mát về người là mất mát to lớn nhất tuy nhiên không phải vì thế mà yêu cầu đối phương bồi thường những cái giá quá đắt và bất khả thi bởi lẽ đối phương cũng sẽ phải trả giá rất nhiều song song với việc bồi thường về tiền. Việc bồi thường khi bị thiệt mạng được pháp luật quy định tại Bộ luật dân sự 2005 và đang có hiệu lực là Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

Tại Bộ luật dân sự 2005:

Điều 610. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

2. Người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Tại Bộ luật dân sự 2015:

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Có thể thấy rằng, dù là tính mạng nhưng cũng sẽ được pháp luật quy định về giá trị bồi thường dựa trên các nguyên tắc:

  • Hai bên sẽ tự thỏa thuận về mức phí bồi thường;
  • Nếu không thỏa thuận được thì pháp luật sẽ áp mức tối đa:
    • Tại Bộ luật dân sự 2005: Tối đa là 60 tháng lương tối thiểu;
    • Tại Bộ luật dân sự 2015 hiện hành: Tối đa là 100 tháng lương cơ sở.

Tham khảo bài viết:

Hiện nay, mức lương cơ sở được quy định là 1.490.000đ/ tháng. Như vậy có thể khẳng định cơ bản rằng khi bị xâm hại về tính mạng thì một mạng người trị giá tối đa là 149.000.000đ.

Hi vọng bài viết sẽ có X

Từ khóa: ,