Nghỉ phép năm có tính thứ 7, chủ nhật không?

Thời gian nghỉ phép có lẽ là một khoảng thời gian rất quý hóa để người lao động có thể sắp xếp thời gian chăm  sóc bản thân. Bởi vậy, mỗi một ngày nghỉ, người ta đều phải cân nhắc xem nên sử dụng nó như thế nào. Và tất nhiên, người ta không muốn phí một ngày nghỉ nào? Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là ngày nghỉ phép năm có được tính thứ 7 hay chủ nhật không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

 • Luật lao động 2012
 • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP
 • Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Người lao động được phép nghỉ bao nhiêu ngày một năm?

Không phải cứ làm việc, cứ ký hợp đồng lao động thì người lao động sẽ có quyền được nghỉ phép. Cụ thể, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định về thời gian làm việc và dựa vào nội dung hợp đồng lao động đã ký. Cụ thể: 

 • Trường hợp người lao động làm việc dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.
 • Trường hợp người lao động làm việc đủ 12 tháng trở lên thì số ngày nghỉ phép năm được tính dựa trên tính chất công việc của người lao động:
  • Nếu làm công việc trong điều kiện bình thường thì người lao động được phép nghỉ 12 ngày.
  • Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt hoặc là lao động chưa thành niên, người khuyết tật thì người lao động được phép nghỉ 14 ngày.
  • Nếu làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt thì người lao động được phép nghỉ 16 ngày.

Bên cạnh đó, người lao động được cộng thêm 01 nghỉ phép năm cứ 5 năm nếu có thâm niên làm việc trên 05 năm 01 người sử dụng lao động. Quy định được cụ thể hóa từ Điều 111 Bộ luật lao động 2012:

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Việc sử dụng thời gian nghỉ phép năm này cũng có thể được phép thỏa thuận với người sử dụng lao động. Có thể nghỉ gộp nếu như bạn có thể thỏa thuận được với sếp. 

2. Nghỉ phép năm có tính ngày thứ 7, chủ nhật?

Người lao động được phép nghỉ hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật nhằm cải thiện sức khỏe sau một tuần làm việc vất vả. Quy định này đã được cụ thể hóa tại Điều 110 Bộ Luật lao động 2012. 

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động có nghĩa vụ cho phép người lao động được nghỉ tối thiểu 24 giờ 1 ngày. Tùy thuộc vào tính chất công việc các bên có thể thỏa thuận quy định ngày nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần. Đa phần là thứ 7 và chủ nhật. 

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp, yêu cầu sản xuất kinh doanh không thể nghỉ hàng tuần, người lao động không được phép nghỉ chủ nhật, thứ 7 nhưng phải phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày/tháng.

Rõ ràng, qua phân tích ở trên thì nghỉ phép năm và nghỉ phép hàng tuần được quy định ở hai điều luật khác nhau và là hai chế độ hưởng của người lao động. Căn cứ vào đó thì rõ ràng, thời gian nghỉ phép năm chỉ tính vào ngày làm việc mà không tính thứ 7, Chủ nhật hay bất cứ ngày nghỉ hàng tuần khác.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư lao động Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: , ,