Người giám hộ là gì?

bởi Luật Sư X
Người giám hộ là gì?

Người giám hộ là một từ vựng pháp lí được sử dụng nhiều trong pháp luật dân sự. Trong bài này Luật sư X xin được đưa ra một số thông tin giải đáp về người giám hộ là gì. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Căn cứ pháp lí:

Nội dung tư vấn:

1. Giám hộ là gì?
Giám hộ có thể hiểu là việc một cá nhân, pháp nhân được cơ quan có thẩm quyền chỉ định để chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình theo Điều 46 bộ luật dân sự 2015.
Ngoài ra việc giám hộ phải được sự đồng ý của thân chủ và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Giám hộ
1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).
2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.
3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ.

2. Người giám hộ là gì?
Theo đó, người giám hộ là cá nhân thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời cá nhân đó phải đáp ứng đủ 4 điều kiện căn cứ tại Điều 49 bộ luật dân sự 2015. 

  • Có năng lực hành vi dân sự, có khả năng xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
  • Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm.
  • Không vi phạm pháp luật hình sự, bị xử lí hình sự về tội phạm, không có án tích.
  • Không bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Điều 49 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ, cụ thể như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
4. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình chỉ khi người này đồng ý, đồng thời phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo khoản 2 Điều 48 bộ luật dân sự 2015.

Điều 48. Người giám hộ
1. Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện quy định tại Bộ luật này được làm người giám hộ.
2. Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
3. Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ trích lục khai sinh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm