Nhà ở xã hội là gì?

bởi Luật Sư X

Nhà ở xã hội là gì? Luật có những quy định gì đối với nhà ở xã hội? Cần đáp ứng điều kiện gì để được mua và sử dụng Nhà ở xã hội?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Nhà ở xã hội là gì?

Khái niệm về nhà ở xã hội được quy định trong Luật nhà ở như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

Căn cứ vào Điều 49 Quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, những đối tượng đó như:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 

Có thể hiểu đơn giản Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở thuộc sở hữu và thuộc sự quản lý của Nhà nước. Các ngôi nhà này được xây dựng nhằm cung cấp nơi ăn chốn ở cho các đối tượng thuộc biên chế nhà nước, người có thu nhập thấp, các đối tượng trả lại nhà công vụ mà có khó khăn về nhà ở… và tất nhiên phải chứng minh những điều trên mới có thể hoàn thiện hồ sơ tham gia mua nhà ở xã hội.

Ví dụ: Khu chung cư dành cho cán bộ công an được quyền ưu tiên mua chẳng hạn. Nhà chung cư dành cho công chứng đã công tác 10 năm…

2. Điều kiện sỡ hữu Nhà ở xã hội
Như vậy, không phải người nào cũng được mua hay sử dụng nhà ở xã hội. Để được mua, thuê hoặc thuê mua Nhà ở xã hội thì các đối tượng kể trên phải bảo đảm những điều kiện sau:

  • Chưa có sở hữu nhà ở, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua Nhà ở xã hội.
  • Phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú (1 năm trở lên) trừ đối tượng là học sinh, sinh viên. 
  • Đáp ứng các yêu cầu về thu nhập đối với các đối tượng có thu nhập thấp, đối tượng thuộc biên chế Nhà nước.

3. Có mua bán Nhà ở xã hội được không?

Khi đã mua nhà ở xã hội 5 năm, có thể mua bán chuyển nhượng các nhà ở xã hội có cấp quyền sở hữu, một số dạng nhà ở xã hội dưới dạng nhà nước cho thuê thì không mua bán được, chỉ có thể làm việc trên giấy ủy quyền sử dụng tài sản.

Vì cơ cấu nhà ở xã hội là phục vụ người có thu nhập thấp nên có các chính sách ràng buộc trong mua bán, tránh tình trạng bị đầu cơ, làm giá nên việc mua nhà ở xã hội để đầu tư là khá may rủi.

Tìm hiểu thêm: Đất 5% là gì?

Hy vọng mang lại thông tin bổ ích cho mọi người.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm