Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không?

bởi QuachThiNgocAnh
Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không?

Xin chào luật sư. Cho tôi hỏi có được đến thăm gặp phạm nhân nước ngoài? Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không? Việc này được thực hiện như thế nào? Quy định về thời gian, số lần gặp mặt ra sao? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Người nước ngoài trong một số trường hợp cũng phải chấp hành án tại Việt Nam. Với đặc thù là người nước ngoài nên một số quy định với họ sẽ khác công dân sở tại. Trong đó có việc thăm gặp phạm nhân. Vậy phạm nhân nước ngoài có được gặp, tiếp xúc lãnh sự? Thủ tục gặp, tiếp xúc lãnh sự như thế nào? Quy định về thời gian thăm gặp, trách nhiệm của người thăm gặp ra sao? Để giải đáp vấn đề này, Luật sư X xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không?”. Mời bạn đọc cùng tham khảo để giải đáp câu hỏi trên nhé.

Căn cứ pháp lý

Quy định của pháp luật về phạm nhân

Phạm nhân nước ngoài là ai?

Phạm nhân theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là người phạm tội.

Theo quy định của pháp luật hình sự có thể hiểu phạm nhân là người đã bị Toà án tuyên là đã có tội phải chịu hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân theo bản án có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, người nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam.

Vì vậy phạm nhân là người nước ngoài là phạm nhân không mang quốc tích Việt Nam. Họ có thể là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Phạm nhân chấp hành hình phạt tù, cải tạo trong các trại giam hoặc là người bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án tử. Các đối tượng này bị hạn chế quyền tự do đi lại theo quy định. Trong cơ sở giam giữ họ sẽ được cải tạo, hưởng các chế độ theo quy định. Đối với người bị kết án tử hình, sẽ áp dụng các quy định riêng do tính chất nghiêm trọng.

Phạm nhân có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân được quy định tại Điều 27 Luật thi hành án hình sự 2019. Theo đó:

Quyền của phạm nhân

a) Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm. Được phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân;

b) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế. Gửi, nhận thư, nhận quà, tiền. Đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án;

c) Được tham gia hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ;

d) Được lao động, học tập, học nghề;

đ) Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

e) Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật;

g) Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo; được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

h) Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

i) Được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật;

k) Được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án.

Nghĩa vụ của phạm nhân

a) Chấp hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quá trình thi hành án hình sự và các quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân, các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án;

c) Chấp hành yêu cầu, mệnh lệnh, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ phạm nhân;

d) Lao động, học tập, học nghề theo quy định;

đ) Phạm nhân làm hư hỏng, làm mất hoặc hủy hoại tài sản của người khác thì phải bồi thường.

e)Phạm nhân có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định

Phạm nhân nước ngoài có được gặp lãnh sự?

Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không?
Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không?

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 27 Luật thi hành án hình sự 2019 quy định:

“1. Phạm nhân có các quyền sau đây:

đ) Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

Do đó thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự là một trong các quyền của phạm nhân nước ngoài. Tuy nhiên việc này chỉ áp dụng đối với công dân của một nước. Nên nếu phạm nhân là người không có quốc tịch thì đương nhiên việc này không thể thực hiện.

Bên cạnh đó, việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự không áp dụng với trường hợp:

1. Phạm nhân có văn bản từ chối việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

2. Vì lý do bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trại giam, trại tam giam hoặc phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan ngoại giao, lãnh sự có đề nghị biết rõ lý do không giải quyết thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

(Điều 11 Thông tư Thông tư 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG)

Do đó khi không thuộc các trường hợp trên, phạm nhân nước ngoài có quyền thăm gặp lãnh sự.

Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự của phạm nhân nước ngoài

Thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự là hoạt động của viên chức ngoại giao, lãnh sự thuộc Cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước có phạm nhân mang quốc tịch đến thực hiện thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

Căn cứ Điều 53 Luật Thi hành án hình sự 2019 và Thông tư  03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG. Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự thực hiện như sau:

Cơ quan đại diện nước ngoài gửi văn bản đề nghị thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự

Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài có yêu cầu thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân mang quốc tịch nước mình đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam phải gửi văn bản đề nghị đến Bộ Ngoại giao.

Nội dung văn bản đề nghị bao gồm:

a) Tên cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự gửi văn bản;

b) Họ, tên, quốc tịch phạm nhân cần thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

c) Trại giam nơi phạm nhân đang chấp hành án;

d) Họ, tên, chức vụ của những người đến thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

đ) Họ, tên người phiên dịch.

Xem xét, quyết định

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý thi hành án hình sự có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài đã đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy giới thiệu thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

Quy định về thời gian thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự

Thời gian thăm gặp đối với phạm nhân nước ngoài được quy định như sau:

1. Thời gian thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự được thực hiện trong giờ làm việc, ngày làm việc.

2. Phạm nhân được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá 1 (một) giờ.

3. Trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của giám thị trại giam, trại tạm giam thì được kéo dài thời gian thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự nhưng không quá 2 (hai) giờ.

Trách nhiệm của người đến thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự

Người đến thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Xuất trình giấy giới thiệu thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, chứng minh thư ngoại giao, lãnh sự.

2. Chấp hành các quy định của trại giam, trại tạm giam về thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

3. Không được chuyển cho phạm nhân những đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam hoặc tiếp xúc, liên hệ với người khác trong khu vực thăm gặp.

4. Động viên phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Không được có lời nói hoặc cử chỉ thể hiện sự ủng hộ, khích lệ đối với hành vi vi phạm pháp luật của phạm nhân.

5. Trong quá trình thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự không được sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm, chụp ảnh hoặc sử dụng các thiết bị kỹ thuật khác nếu không được sự đồng ý của cán bộ giám sát.

6. Tôn trọng luật pháp và phong tục, tập quán của Việt Nam.

7. Không được tiến hành các hoạt động khác ngoài nội dung thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về “Phạm nhân là người nước ngoài có được gặp lãnh sự hay không?”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục cấp hộ chiếu tại Việt Nam; hoặc muốn sử dụng dịch vụ xác nhận tình trạng hôn nhân của chúng tôi. Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833102102. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm các kênh sau:

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự là gì?

Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư  03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG:
Thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự là hoạt động của viên chức ngoại giao, lãnh sự thuộc Cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước có phạm nhân mang quốc tịch đến thực hiện thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.
Việc này cũng tương tự như người nhà đến thăm phạm nhân trong trại giam tại Việt Nam. Tuy nhiên vì là người nước ngoài nên cần đáp ứng một số quy định riêng.

Nguyên tắc của việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự

Việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự phải thực hiện đẳm bảo các nguyên tắc sau:
1. Tuân thủ quy định pháp luật.
2. Bảo đảm chính sách nhân đạo và bình đẳng trước pháp luật.
3. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân và người nước ngoài phạm tội bị kết án tử hình.
4. Khuyến khích người chấp hành án tự giác tích cực học tập, lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ của người chấp hành án.

Chế độ của phạm nhân nước ngoài có khác phạm nhân Việt Nam?

Phạm nhân là người nước ngoài được quản lý giam giữ riêng trong trại giam. Các chế độ về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người nước ngoài được thực hiện như quy định đối với phạm nhân là người Việt Nam, ngoài ra còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Chế độ ăn ngày Tết cổ truyền, ngày Quốc khánh theo quy định pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm